Statuten en Huishoudelijk Reglement

De statuten van de Coöperatieve Visserij Organisatie vindt u hier.

Het huishoudelijke reglement van de Coöperatieve Visserij Organisatie vindt u hier.