Bestuur en dossierhouders

Bestuur

Het bestuur van CVO bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten leden, de producentenorganisaties (PO’s).
Dhr. C. Van Beveren, voorzitter
Dhr. A. De Boer, secretaris en penningmeester
Dhr. Ing. J.K. Nooitgedagt, vice-voorzitter
Dhr. M. Drijver, lid
Dhr. G.J. Wiegman, lid
Dhr. P. Bakker, lid
Dhr. M. Van der Ploeg, lid

Dossierhouders

Projectcoördinator MSC twinrig / flyshoot / outrig – Wouter van Broekhoven (wvanbroekhoven@visned.nl / 06-46756702)
Projectcoördinator MSC garnalen – Daphne de Groot (daphne@cvo-visserij.nl / 0527-698151)

Secretariaat

Het secretariaat van de CVO is gevestigd in Emmeloord. Ambtelijk secretaris is Derk Jan Berends.
Bezoek adres: Ecopark 42, 8305 BK Emmeloord
Post adres: Postbus 64, 8300 AB Emmeloord
E-mail: secretariaat@cvo-visserij.nl
Telefoon: 0527-698151