Bestuur en dossierhouders

Bestuur

Het bestuur van CVO bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten leden, de producentenorganisaties (PO’s).
Dhr. C. Van Beveren, voorzitter
Dhr. A. De Boer, secretaris en penningmeester
Dhr. Ing. J.K. Nooitgedagt, vice-voorzitter
Dhr. G.J. Wiegman, lid
Dhr. M. Van der Ploeg, lid

Dossierhouders

Projectcoördinator MSC Joint Demersal Fisheries – Amerik Schuitemaker (secretariaat@cvo-visserij.nl / 0527-698151)
Projectcoördinator MSC garnalen – Amerik Schuitemaker (secretariaat@cvo-visserij.nl / 0527-698151)

Secretariaat

Het secretariaat van de CVO is gevestigd op Urk. Ambtelijk secretaris is Amerik Schuitemaker.
Bezoek adres: Het Spijk 20, 8321WT Urk
E-mail: secretariaat@cvo-visserij.nl
Telefoon: 0527-698151