Eerste audit MSC – Er is veel bereikt, maar er is nog veel te doen

Het auditteam van MSC Noordzee garnalen kwam op 4 juni 2019  samen om te beoordelen of de visserij op het juiste spoor zit met de gestelde condities vanuit het certificaat. Vanuit de CVO werd de audit begeleid door Daphne de Groot die dossierhouder is van het MSC garnalen certificaat. Het auditteam gaf aan tevreden te zijn met de verschillende vorderingen zoals het opzetten van het IRC-Shrimp platform en de inhaalslag die gemaakt is in data verzameling door de vissers zelf. Op andere factoren liep de visserij enigszins achter, zoals op de transparantie van de controle van het managementplan en de toegang tot gegevens vanuit de overheid. Het officiële rapport wordt binnen twee maanden openbaar gemaakt.

Over het geheel genomen is er behoorlijke vooruitgang geboekt sinds de visserij gecertificeerd is, maar of aan alle voorwaarden zal worden voldaan, is nog niet bekend. Het auditteam dient alle informatie van de visserij in overweging te nemen, alvorens zij tot conclusies komen. Mocht het zo zijn dat de doelen voor enkele condities nog niet zijn behaald dan weet de visserij waar ze het komende jaar op moeten focussen. De tweede audit zal over ongeveer een jaar plaatsvinden.

“De eerste audit is een startpunt voor de visserij. Het is dan ook niet ongebruikelijk dat sommige mijlpalen tijdens een eerste audit nog niet behaald zijn”, zegt Anne Floor van Dalfsen van het MSC Benelux-team. Het is echter belangrijk dat deze zaken zijn opgelost voordat de tweede audit plaatsvindt, anders kan een extra conditie aan het certificaat worden toegevoegd of zou dit de aanleiding kunnen zijn voor tijdelijke schorsing van de visserij uit het MSC-certificaat.”