Aanmelden CVO-MSC certificaat

Sinds 1 maart is het mogelijk MSC schol en MSC tong aan te landen onder het MSC certificaat voor twinrig, outrig en flyshoot. Indien u wilt deelnemen aan dit certificaat, kunt u in het document  ‘Aanmeldingsprocedure MSC certificaat twinrig, outrig, flyshoot’ nalezen hoe dit werkt. Mocht u naar aanleiding van dit document of één van de bijlagen nog vragen hebben, dan kunt u zich richten tot iwilms@cvo-visserij.nl