Posts Tagged ‘visserij’

Vloot-enquête over ontwikkelingen in de visserij


Waarom een enquête houden op de vloot? Van oudsher maakt men in de Nederlandse kottervisserij korte visreizen – weekreizen van maandag tot vrijdag of zaterdag. Het jaar sloot meestal af met ongeveer veertig visreizen. De laatste jaren komen echter langere visreizen in zwang, zoals tiendaagse reizen in tweewekelijkse cycli. Ook het werken met een aflosbemanning, waardoor de kotter continue kan varen en vissen, is in opkomst. Dit leidt in de sector tot discussie. De CVO, het samenwerkingsverband van de PO’s, wil inzicht krijgen over hoe er over deze ontwikkelingen gedacht wordt.

Papieren enquête

Daarom legt de CVO u met een ‘papieren’ enquête een twintigtal vragen voor. Wat is uw mening en oordeel over de diverse vraagstukken? Dit is uw kans om daar antwoord op te geven. De enquête is van toepassing voor alle vormen van de kottervisserij (dus ook voor garnalenvissers). Wanneer iemand niet op tijd meedoet, is de mening voor dit onderwerp ‘verloren’.

Nederlandse vissers en vlagkotters

Nederlandse visserijondernemingen en ondernemingen met vlagkotters ontvangen de vragenlijst deze week per post. U kunt de ingevulde vragenlijst per post retourneren aan het secretariaat van de CVO. De CVO stelt uw medewerking bijzonder op prijs.

Start MSC certificaat twinrig, outrig en flyshoot


25-02

Vanaf 1 maart 2013 is het mogelijk om schol en/of tong te vangen en aan te landen onder het MSC certificaat voor twinrig, outrig en flyshoot. Alle aangemelde deelnemers hebben een instructiedocument ontvangen waarin alle informatie over het gebruik van het MSC certificaat terug te vinden is. Het instructiedocument kunt u ook hier nalezen. Starten met vangen en aanlanden van MSC vis is alleen mogelijk voor de deelnemers die aan alle financiële verplichtingen hebben voldaan en op de deelnemerslijst vermeld staan.

Klik hier voor een schematische weergave van wanneer u wel of geen MSC schol kunt aanlanden

Klik hier voor een schematische weergave van wanneer u wel of geen MSC tong kunt aanlanden

 Indien er vragen en/of opmerkingen zijn kunt u terecht bij Inger Wilmsvan de CVO (06-16914257, iwilms@cvo-visserij.nl )