Posts Tagged ‘twinrig’

Start MSC certificaat twinrig, outrig en flyshoot


25-02

Vanaf 1 maart 2013 is het mogelijk om schol en/of tong te vangen en aan te landen onder het MSC certificaat voor twinrig, outrig en flyshoot. Alle aangemelde deelnemers hebben een instructiedocument ontvangen waarin alle informatie over het gebruik van het MSC certificaat terug te vinden is. Het instructiedocument kunt u ook hier nalezen. Starten met vangen en aanlanden van MSC vis is alleen mogelijk voor de deelnemers die aan alle financiële verplichtingen hebben voldaan en op de deelnemerslijst vermeld staan.

Klik hier voor een schematische weergave van wanneer u wel of geen MSC schol kunt aanlanden

Klik hier voor een schematische weergave van wanneer u wel of geen MSC tong kunt aanlanden

 Indien er vragen en/of opmerkingen zijn kunt u terecht bij Inger Wilmsvan de CVO (06-16914257, iwilms@cvo-visserij.nl )