Posts Tagged ‘MSC’

MSC-garnalen: ETP-registratie voor 30/6 inleveren


Voor het verkrijgen van een MSC-certificaat is het belangrijk dat beschermde en bedreigde diersoorten die gevangen worden in kaart worden gebracht. Daarom moeten alle garnalenvissers de ETP-soorten registreren die ze in hun netten tegenkomen.

Indien vissers een onbekende soort vangen, kunnen zij de ETP-determinatiegids gebruiken om te bepalen welke soort zij hebben gevangen – denk aan rivierprikken, zeeprikken en finten. U kunt hiervoor ook de digitale versie uitdraaien en invullen. Voor het bijhouden van de registratie heeft CVO een blok registratieformulieren met doordrukvellen laten maken. Exemplaren zijn aan te vragen via onderstaande contactgegevens.

Klik hier voor het registratieformulier als Excel bestand

Klik hier voor de determinatiegids als PDF

Informatie verzamelen is belangrijk

Het is belangrijk dat ETP registratie plaatsvindt, aangezien voor het verkrijgen en behouden van MSC in kaart gebracht moet worden welke soorten waar gevangen worden en hoeveel exemplaren er van een soort gevangen worden. Ook is het verzamelen van deze informatie belangrijk voor de onderbouwing van waarnemingen van vissers (bijvoorbeeld dat er weinig / veel van een soort vis gevangen wordt in een bepaalde periode en/of op een bepaalde locatie). Mogelijk kan deze informatie gebruikt worden om aan te tonen dat het minder slecht gaat met bepaalde soorten dan gedacht.

Graag volledig zijn

Sinds de implementatie van de ETP-registratie komt het geregeld voor dat CVO een lijst ontvangt met ontbrekende gegevens (zoals schipnaam, datum, positie en/of lengte van de soort). Dit is zeer belangrijk voor de rapportage, daarom verzoekt CVO met klem om de formulieren volledig in te vullen.

Voor 30 juni 2017 inleveren

De uiterlijke datum van het inleveren van het eerstvolgende ETP registratie formulier is 30 juni 2017. Lever de formulieren in bij uw PO of bij Paulien Prent. Het is belangrijk dat ook lege formulieren worden ingeleverd. Plaats dan bij opmerking: geen ETP-soort gezien.

Meer informatie

Voor meer informatie over de MSC certificering garnalen neemt u contact op met Wouter van Broekhoven, tel. +31 (0) 6-46756702 of per e-mail: wvanbroekhoven@visned.nl

Start MSC certificaat twinrig, outrig en flyshoot


25-02

Vanaf 1 maart 2013 is het mogelijk om schol en/of tong te vangen en aan te landen onder het MSC certificaat voor twinrig, outrig en flyshoot. Alle aangemelde deelnemers hebben een instructiedocument ontvangen waarin alle informatie over het gebruik van het MSC certificaat terug te vinden is. Het instructiedocument kunt u ook hier nalezen. Starten met vangen en aanlanden van MSC vis is alleen mogelijk voor de deelnemers die aan alle financiële verplichtingen hebben voldaan en op de deelnemerslijst vermeld staan.

Klik hier voor een schematische weergave van wanneer u wel of geen MSC schol kunt aanlanden

Klik hier voor een schematische weergave van wanneer u wel of geen MSC tong kunt aanlanden

 Indien er vragen en/of opmerkingen zijn kunt u terecht bij Inger Wilmsvan de CVO (06-16914257, iwilms@cvo-visserij.nl )