CCTV

Beschrijving project:
Hoe kunnen we de uitvoering van de aanlandplicht aan boord van demersale vissersschepen monitoren?

Via camera’s aan boord op de plekken waar de vangst wordt binnengehaald en verwerkt, onderzoeken we of we de vangstsamenstelling in kaart kunnen brengen. Uit voorlopige resultaten blijkt dat het voor de demersale visserij op platvis lastig is om op basis van camerabeelden onderscheid te maken in soorten. Voor rondvis, zoals kabeljauw en schelvis, is dit onderscheid wel te maken. Het onderzoek moet ook duidelijk maken of cameratoezicht aan boord het juiste middel is om de aanlandplicht (mede) te handhaven.

Looptijd project:
1 april 2014 – 31 december 2015

Hoofdaanvrager:
CVO

Projectpartners:
Technische projectuitvoering is in handen bij Piet Brouwer Elektrotechniek, te Urk. Wetenschappelijke procesbegeleider is IMARES.

Eindrapporten

In 2015 verschenen de eindrapporten:
‘Eindverslag Fisheries deel III ‘
‘CCTV deel 3 IMARES 1-10’
‘CCTV deel 3 IMARES 11-22’
‘CCTV deel 3 IMARES 23-31’

Manuscript CCTV research IMARES

Financiering:
Dit project wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het Europees Visserij Fonds (EVF).

Europees Visserijfonds: Investering in duurzame visserij

Europees Visserijfonds: Investering in duurzame visserij

Contact:
Nederlandse Vissersbond (secretariaat@vissersbond.nl)