Visserij Akkoord Rhederoord

PERSBERICHT

De Steeg – Vandaag 29 november 2013 hebben vertegenwoordigers van de Producentenorganisaties (PO’s) Delta Zuid, West, Wieringen, Texel, Urk en Nederlandse Visserbond (NVB) op het Gelderse Landgoed Rhederoord in De Steeg besloten tot een verregaande samenwerking op het gebied van:

•             Nationaal en internationaal visserijbeleid;
•             Nationaal en internationaal ruimtelijke ordening beleid;
•             Duurzaamheid alsmede certificering en maatschappelijk verantwoord ondernemen;
•             Marketing en gemeenschappelijke marktordening;
•             Sociale en technische zaken en innovatie;
•             Promotie;
•             Contingent- en visserijbeheer.

De nieuwe organisatie beoogt een toonaangevende speler in Europa te worden op het gebied van vis, schaal- en schelpdieren.

Het is de bedoeling deze samenwerking gestalte te geven in de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO). De juridische vorm van deze samenwerking evenals de exacte invulling van de samenwerking wordt de komende weken nader uitgewerkt en zal na instemming van de deelnemende PO’s uiterlijk in februari 2014 leiden tot definitieve besluitvorming. Daaraan zal ook een voorstel ten grondslag liggen over de personele bezetting in relatie tot de gezamenlijke taken alsmede een meerjarenbegroting waaruit de financiële consequenties van de beoogde samenwerking blijken.

Het doel van de samenwerking is om door een efficiënte organisatie duurzame, economische en ecologische omstandigheden te creëren zodat leden visserijbedrijven in staat zijn om een rendabele bedrijfsvoering op te zetten met ruimte voor innovatie. Samenwerking met overheden, maatschappelijke organisaties, zusterorganisaties en ketenpartners in Nederland en in de landen rond de Noordzee moet daartoe de basis leggen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Dhr. Jaap Hennekeij, voorzitter, jihennekeij@zeelandnet.nl, mobiel 06-53767396

Dhr. Anton Dekker, a.dekkerjmmsint@chello.nl, mobiel 06-21281272

 

Klik hier voor het persbericht in pdf