Vervolg bezwaarprocedure MSC twinrig, outrig, flyshoot

Op 21 juni 2010 is het officiële MSC rapport over de visserijen van de CVO (Coöperatieve Visserij Organisatie voor de kottervisserij) op de website van MSC gepubliceerd. Het gaat om de technieken twinrig, outrig, flyshoot, 80/100/120mm maaswijdte en de soorten tong en schol. De certificeerder heeft in het rapport het advies gegeven dat alle visserijen (met uitzondering van flyshoot 80mm) gecertificeerd kunnen worden.

Het Wereld Natuur Fonds en Stichting de Noordzee hebben vervolgens bezwaar ingediend tegen de MSC certificering van een aantal van de visserijen onder het certificaat van de CVO. Zowel de certificeerder als de CVO hebben daarna de kans gekregen hun eigen visie op het bezwaar van deze partijen in te dienen. Voor het behandelen van dit bezwaar is Melanie Carter aangesteld als zogeheten Independent Adjudicator. Zij zal vanuit een onafhankelijke positie uiteindelijk bepalen welke van de partijen in het gelijk wordt gesteld. Melanie Carter heeft eerder voor andere visserijen al eenzelfde rol vervuld in MSC-bezwaarprocedures.

Het behandelen van het bezwaar tegen de MSC certificering van de CVO zal plaatsvinden tijdens een besloten hoorzitting waarin de partijen hun visies kunnen inbrengen. Melanie Carter zal na het horen van de argumenten besluiten of het bezwaar van WWF/SdN wel of niet gegrond wordt verklaard. Indien het bezwaar gegrond wordt verklaard, kan dit betekenen dat sommige van de visserijen onder het certificaat van de CVO geen MSC gaan behalen. Indien het bezwaar niet gegrond wordt verklaard, verkrijgen alle eerdergenoemde visserijen (met uitzondering van flyshoot 80mm) wel MSC.

De hoorzitting vindt plaats op 15/16 oktober 2012 in de buurt van Schiphol.