Verloop site visit MSC garnalen

Afgelopen week heeft de site visit voor MSC garnalen plaatsgevonden. Tijdens de site visit vinden er gesprekken plaats tussen het onafhankelijk beoordelingsteam en verschillende belanghebbende partijen. De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO), opdrachtgever, werd  vertegenwoordigd door Paulien Prent (projectleider) en  CVO voorzitter Johan Nooitgedagt. De informatie die tijdens de site visit met het beoordelingsteam wordt gedeeld wordt later door het team gebruikt om de visserij volgens de MSC standaard te beoordelen.

Wetenschappelijke onderbouwing

MSC is een ‘evidence based’ systeem. Dat wil zeggen dat de beweringen die tijdens de site visit gedaan worden wetenschappelijk onderbouwd moeten zijn. Alle beweringen die niet gebaseerd zijn op feiten, worden niet meegenomen in de beoordeling. Met het starten en doorlopen van dit MSC traject is de CVO ervan overtuigd een grote stap voorwaarts te zetten in de verdere verduurzaming van de garnalenvisserij.

Management

Om in aanmerking te komen voor een MSC certificaat is het noodzakelijk om een beheerplan te hebben voor de garnalenvisserij. Aangezien er Europees geen beheer plaatsvindt zijn de Nederlandse, Duitse en Deense aanvoer sectoren een samenwerkingsverband gestart. Samen vertegenwoordigen deze drie landen zo’n 400 garnalen vissers die zich aan het beheerplan houden.

De site visit in het kort

Maandag heeft het beoordelingsteam met wetenschappers van IMARES, de handel en verwerkingsindustrie, het ministerie van Economische Zaken en milieu organisaties gesproken. Tijdens deze gesprekken werd het beoordelingsteam meteen duidelijk gemaakt dat de Crangon crangon een bijzondere soort is waarop de conventionele manier van management niet toepasselijk is (d.w.z. op basis van bestandsschattingen). Ook werd er gesproken over beschermde gebieden (Natura 2000, VIBEG, etc.) en de manier waarop de beschermingswetgeving geïmplementeerd en nagevolgd wordt. De middag werd afgrond met de bijeenkomst van de milieuorganisaties in Utrecht.

Dinsdag werd een bezoek gebracht aan de haven van Den Oever. Een aantal garnalenvissers hebben tijdens dit bezoek hun verhaal verteld. Tevens werd er uitleg gegeven over hoe het proces van het garnalenvissen aan boord verloopt en kreeg het beoordelingsteam een rondleiding op de visafslag waarbij de sorteerlijn werd gepresenteerd. Na de lunch heeft het team zich verplaatst naar Büsum in Duitsland om daar de overige belanghebbende partijen te ontmoeten.

Woensdagochtend stond in het teken van de Duitse en Deense garnalenvisserij. Ook hier werd een uitleg gegeven aan boord en op de afslag waarna de onafhankelijke controleur een voorbeeld controle uitvoerde. In de middag vond het gesprek plaats met de Duitse milieu organisaties.

Donderdagochtend was het woord aan de Duitse wetenschappers van de Universiteit van Hamburg en het Thünen instituut. Zij gaven onder andere toelichting op het model dat zij in opdracht van de CVO hebben gemaakt en op de manier waarop de Harvest Control Rule (HCR) is opgezet. Daarna kwam wederom de handel aan bod om uitleg te geven over het belang van het verkrijgen van een MSC certificaat voor de garnalenvisserij. Na de handel was het woord aan een laatste wetenschapper waarna er een begin werd gemaakt met de zogenoemde ‘clientmeeting’. De klant, d.w.z. de CVO (NL), MSC-GbR (DE) en de DFPO (DK) kreeg hierbij de kans om toelichting te geven op zaken die gedurende de rest van de week naar voren kwamen.

Op vrijdag werd de ‘clientmeeting’ voortgezet, waarbij met name het management (zowel EU, nationaal als sector breed)werd besproken.

Na afloop van de ‘clientmeeting’ sprak het beoordelingsteam hun bewondering uit over het feit dat er binnen een jaar zoveel is bereikt, en dat de aanvoersector het voor elkaar heeft gekregen om ongeveer 400 garnalenvissers bij dit proces te betrekken.

Met deze opmerking kwam de site visit tot een eind. Het beoordelingsteam zal gedurende de aankomende maanden druk zijn met het toekennen van scores en de uiteindelijke beoordeling van de visserij.