Verhogen overleving haaien en roggen

Vanaf maart 2015 is een deel van de pulsvloot gestart met een zogeheten ETP registratie. ETP staat voor ‘endangered, threatened or protected species’ oftewel kwetsbare soorten. Er is gestart met een lijst van 16 soorten, waaronder 6 haaiensoorten en 5 roggensoorten. Het doel van de registratie is om inzichtelijk te maken wat de interacties zijn van de pulsvloot met deze soorten. Het verzamelen en publiceren van deze gegevens is erg belangrijk om de kans op het behalen van het MSC certificaat voor puls te vergroten.

Naast het verzamelen van de informatie over vangsten, is het ook van belang dat er zo veel mogelijk wordt getracht de overlevingskansen van deze kwetsbare soorten te verhogen. Zo is het belangrijk dat de gevangen haaien en roggen, wanneer ze niet worden aangeland, zo spoedig mogelijk gecontroleerd terug gezet worden. Er wordt aangenomen dat haaien en roggen, mits goed behandeld aan boord, een goede kans hebben om na vangst weer verder te leven. Deze overlevingskansen kunnen worden verhoogd wanneer de haaien en roggen snel uit de vangst worden gehaald en voorzichtig terug gezet worden in zee. Daarbij is het belangrijk de haaien en/of roggen niet aan de staart vast te houden.

Voor de diverse soorten haaien en roggen in de Noordzee gelden verschillende regels. Deze regels (bijvoorbeeld een terugzetverplichting) staan aangegeven op de haaien en roggen zoekkaart uit 2012. Binnenkort wordt er een update uitgebracht van deze kaart, waar ook actuele status van deze soorten staat aangegeven. Tezamen met deze kaart zullen ook verdere maatregelen ter verhoging van de overleving van kwetsbare soorten worden verspreid.

Voor meer informatie over de ETP-registratie van de pulsvisserij klik hier.