Verhogen heffing tong tbv MSC puls

De heffing op tong ten behoeve van het MSC traject voor puls gaat per 29 juli 2015 omhoog van € 0,01 naar € 0,02 per kg aangelande tong. Afgelopen woensdag 8 juli hebben de PO’s die verenigd zijn in de CVO hier unaniem voor gestemd. Deze verhoging is noodzakelijk om de kosten te financieren die voortvloeien uit het MSC traject en de aanvullende onderzoeken die nodig zijn om de duurzaamheid van het pulstuig aan te tonen. Het is een investering in de toekomst en daarvoor wordt momenteel veel werk verzet om een algemene ontheffing en certificering met MSC mogelijk te maken. De heffing van € 0,02 gaat om een bruto bedrag, netto bedraagt dit € 0,016 per kg. De heffing geldt alleen voor de kotters met een pulsontheffing en zal via de afslagen geïnd ten behoeve van de CVO.