Veertien vernieuwende projecten aanlandplicht visserij

Nieuwsbericht | 01-04-2014

De komende jaren wordt in fases de aanlandplicht voor alle gevangen vis ingevoerd. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken stelt een bedrag van 4,5 miljoen euro uit het Europees Visserijfonds beschikbaar voor 14 vernieuwende projecten om ervaring op te doen met die aanlandplicht.

Foto: Visserschepen in de haven van West-Terschelling

Aanlandplicht invoeren op werkbare manier

Dijksma: ‘Het is mijn inzet om de Europees afgesproken aanlandplicht op zo’n manier in te voeren dat het voor vissers werkbaar blijft. De aanlandplicht is geen sinecure, daar ben ik me ten volle van bewust. Ik ben daarom ook voortdurend met de visserij organisaties in gesprek om de beste manier van invoering voor de Nederlandse vissers te vinden. De ervaringen met deze projecten zullen daarbij helpen.”

Gedragsverandering

De projecten die een bijdrage krijgen, omvatten een breed scala aan onderwerpen die met de aanlandplicht te maken hebben. Zo komt er onderzoek hoe de inzet van camera’s aan boord een bijdrage kan leveren aan de registratie van bijvangsten en ook kan leiden tot gedragsverandering van vissers aan boord van de schepen.

Verbeteren verwerkingsproces

Ander onderzoek gaat over het verbeteren van de selectiviteit van visnetten door toepassing van andere maaswijdtes, viskuilen of ontsnappingspanelen om ongewenste bijvangsten te voorkomen. Ook worden nieuwe akoestische technieken en echolood getest om vissers in staat te stellen ongewenste bijvangsten te vermijden. Een ander project is onderzoek naar het verbeteren van het verwerkingsproces aan boord om de overlevingskans van vis te vergroten. Memorabel is ook onderzoek naar de mogelijkheden om aangelande ongewenste vangsten te verwaarden, bijvoorbeeld als diervoeder.

Samenvatting projecten collectieve acties 2013, aanlandplicht