Vangstseizoen MSC schol

Sinds de start van het CVO MSC certificaat voor twinrig, outrig en flyshoot is er vastgehouden aan een vangstseizoen voor MSC schol van 1 maart t/m 15 december. MSC deelnemers hebben echter aangegeven graag over te gaan tot een jaarrond MSC schol visserij en hiermee gelijk op te trekken met een aantal andere twinrig MSC certificaten in zowel Nederland als Denemarken. De CVO heeft daarom een aanvraag gedaan bij MSC om het vangstseizoen voor MSC schol te laten vervallen. Zodra de CVO hiervoor goedkeuring heeft ontvangen, zal er het gehele jaar MSC schol kunnen worden aangeland.

Echter, de goedkeuring zal niet worden verkregen voor 15 december 2013.  Dit betekent dat er vanaf 15 december 2013 tijdelijk geen MSC schol kan worden aangeland door de CVO MSC deelnemers totdat de goedkeuring is verkregen. De visafslagen zijn van deze procedure op de hoogte gesteld. Zodra de goedkeuring van MSC is verkregen kan er weer gestart worden met het aanlanden van MSC schol. Verdere berichtgeving hierover volgt.