Uitreiking MSC-certificaat voor garnalen

msc-garnalenDankzij een intensieve samenwerking tussen de garnalenvissers uit Duitsland, Denemarken en Nederland, wordt op dinsdag 12 december eind van de middag het MSC-certificaat uitgereikt aan de Duitse, Deense en Nederlandse garnalensector. Namens Nederland neemt Kees van Beveren, voorzitter van de Coöperatieve Visserijorganisatie (CVO), het certificaat in ontvangst.

Visserijministers

De visserijministers uit Denemarken, Duitsland en Nederland: Karen Ellemann, Christian Schmidt en Carola Schouten, zullen bij deze officiële erkenning van hun duurzame en verantwoorde vissersvloot aanwezig zijn.

Overhandiging

Camiel Derichs, Europees Directeur MSC, zal de certificaten overhandigen aan de vertegenwoordigers van German Brown Shrimp Steering Group GbR, Danish Fishermen Producer Organisation en Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO).

MSC-standaard

Met de certificering zijn de garnalenvissers door Acoura Marine Ltd. onafhankelijk getoetst aan de MSC-standaard om te voldoen aan drie eisen: een gezond garnalenbestand, een garnalenbestand dat goed wordt beheerd en een minimale invloed op het overige zeeleven. Een coalitie van acht natuurorganisaties, waaronder het Wereld Natuur Fonds, Stichting de Noordzee, de Waddenvereniging en Natuurmonumenten, was intensief betrokken bij het certificeringsproces.