Start deelname FOS kreeftjes

De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) heeft het ‘Friend of the Sea’ certificaat behaald voor de visserij op Noorse kreeft. Het ‘Friend of the Sea’ certificaat (ook wel FOS genoemd) is een internationaal certificaat op het gebied van duurzame visserij en aquacultuur. FOS bevat voor visserij voornamelijk criteria op het gebied van het visbestand, de impact op het ecosysteem, selectiviteit van de visserij, de mate waarin de visserij voldoet aan wet- en regelgeving, management (visserij, afval en energie) en sociale aspecten. Een onafhankelijke certificerende instantie heeft bekeken hoe de kreeftenvisserij scoort ten opzichte van al deze criteria. De positieve totaalscore heeft uiteindelijk bepaald dat de CVO het certificaat toegekend heeft gekregen voor de aangesloten kreeftenvissers.

Het certificaat geldt alleen voor Noorse kreeft, gevangen in ICES gebied IVa en IVb.  Alle kreeftenvissers die lid zijn van een Nederlandse PO (aangesloten bij de CVO) kunnen vanaf nu kosteloos deelnemen aan het FOS certificaat. Lees hier verder hoe u kunt deelnemen. FOS Noorse kreeft is het tweede FOS certificaat voor de CVO, zie ook FOS staand want.