Stand van zaken Certificaat Verantwoordelijk vissen (CVV)

Donderdag 17 april 2014. Vanwege de afbouw van het Productschap Vis, is de coördinerende rol met betrekking tot het Certificaat Verantwoordelijk Vissen overgenomen door de CVO. Op dit moment is de CVO, in samenwerking met Jan van Sark (Moody), bezig de CVV-map aan te passen en de invulformulieren te digitaliseren. Daarnaast heeft Jan van Sark aangegeven dat de kosten voor de audits naar beneden zullen gaan. Voor vrijwel alle schepen is de certificeringsperiode van 3 jaar voorbij; dat betekent dat er een audit plaats moet vinden om het CVV certificaat te hernieuwen. Jan van Sark neemt hiervoor binnenkort contact op met alle CVV schepen. Het certificaat blijft geldig totdat er een nieuwe audit plaats heeft gevonden.

Het Certificaat Verantwoordelijk Vissen wordt uitgereikt aan schepen die kunnen laten zien dat ze  voldoen aan alle wettelijke verplichtingen voor een verantwoorde visserij. CVV is vergelijkbaar met het Engelse Responsible Fishing Scheme en de Nederlandse vloot heeft nu zo’n 55 gecertificeerde schepen.