Noordzee enquête

De Noordzee enquête is een vragenlijst welke ingaat op de ervaringen van vissers over de toestand van visbestanden in de Noordzee. In 2014 wordt dit onderzoek al voor de twaalfde keer gehouden, onder Noordzeevissers uit Nederland, België, Denemarken, Engeland en Schotland. Deze enquête is er op gericht de waardevolle praktijkkennis van vissers te bundelen en analyseren en te gebruiken voor diverse belangrijke doeleinden, zoals internationaal onderzoek naar visbestanden.

In de vragenlijst vragen we u een oordeel te geven over de toestand van acht belangrijke vissoorten in de Noordzee in de periode januari t/m juni 2014, in vergelijking met de situatie in dezelfde periode vorig jaar. De vragen moeten beantwoord worden op basis van vangsten en niet op basis van aanlandingen. In de vragenlijst vindt u de precieze uitleg over hoe u deze kunt invullen. Voor Nederland coördineert de CVO de verzameling van de gegevens.  

Alle antwoorden worden volledig anoniem verwerkt in een computerprogramma, samen met de gegevens uit de andere landen. De resultaten van de enquête worden verwerkt in een rapport en ingebracht bij de werkgroep van ICES die de toestandsbeoordelingen maakt.

U krijgt de enquête thuis gestuurd in week 28. Wij vragen u vriendelijk de vragenlijst in te vullen en uiterlijk 16 augustus 2014 terug te sturen in de bijgevoegde antwoordenvelop (postzegel is niet nodig). Als u vragen of opmerkingen heeft, of als u geen enquête thuis gestuurd heeft gekregen, kunt u contact opnemen met Inger Wilms van de CVO (iwilms@cvo-visserij.nl).

Meer informatie:

Website North Sea Stock Survey  (Engelstalig)
– Het rapport over 2012 (Engelstalig)
– informatiefolder Noordzee enquête 2014:

Voorkant folder