MSC certificaat in zicht

Voor de technieken twinrig, outrig en flyshoot is het MSC certificaat van de CVO in zicht. Het certificaat gaat gelden voor alle drie de technieken, voor schol en tong en voor alle maaswijdten boven de 80 mm, met uitzondering van flyshoot 80-99mm. Deze laatste categorie heeft net niet hoog genoeg gescoord om een MSC certificaat te behalen.

Onlangs heeft de CVO alle potentiƫle deelnemers de mogelijkheid geboden zich aan te melden voor gebruik van dit certificaat door het ondertekenen van onder andere een overeenkomst, management plan en deelnameformulier. De deelnemers hebben daar tot 7 juli de tijd voor. Half juli zal het verdere verloop van het MSC proces bekend worden. Het behalen van MSC voor deze technieken is een grote mijlpaal voor de Nederlandse sector.