Nieuwe MSC standaard gelanceerd

De Marine Stewardship Council (MSC) heeft haar  standaard voor duurzame visserij geactualiseerd en gepubliceerd.

Versie 2.0 van de Certificeringseisen voor Visserijen weerspiegelt de meest recente wetenschappelijke kennis op het gebied van visserij en beheer. Deze standaard is in de afgelopen twee jaar ontwikkeld na veelvuldig overleg tussen de deskundigen uit de visserijsector zelf, wetenschappers, ngo’s en het uitgebreide netwerk van partners van MSC. De expertise van ruim 70 belanghebbenden uit de hele wereld is verwerkt in de nieuwe standaard.

Voor een aantal belangrijke kwesties wordt de lat hoger gelegd in de geactualiseerde standaard. Bijvoorbeeld over hoe er met bijvangst, kwetsbare mariene ecosystemen en gedwongen arbeid wordt omgegaan. De nieuwe standaard garandeert dat de visserijen die volgens de MSC-standaard zijn gecertificeerd, steeds volgens de meest actuele praktijkrichtlijnen werken om zo te waarborgen dat de visbestanden en het levensonderhoud voor de komende generaties worden veiliggesteld.

Certificeerders hebben nu zes maanden de tijd om de standaard te bestuderen en te implementeren. Vanaf 1 april 2015 zal iedere visserij die opgaat voor een MSC-beoordeling, worden beoordeeld op basis van de nieuwe standaard. Visserijen die reeds gecertificeerd zijn volgens de MSC-standaard moeten met ingang van 1 oktober 2017 de nieuwe standaard toepassen bij hun eerstvolgende herbeoordeling.

Voor de Coöperatieve Visserij Organisatie betekent dit dat het MSC certificaat voor twinrig, outrig en flyshoot bij de eerstvolgende hercertifcering (2016/2017) volgens de nieuwe MSC standaard zal verlopen. Het aanstaande MSC-traject voor de pulsvisserij zal waarschijnlijk starten vóór 1 april 2015 en daarmee nog onder de huidige MSC standaard vallen.