Nederlandse staand want vissers stoppen met MSC

Emmeloord, 05 november 2013 – De Nederlandse staand want vissers, onder de vlag van de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO)1, zien op de korte termijn geen mogelijkheden meer om het  gebruik van het MSC (Marine Stewardship Council) certificaat voor duurzaam gevangen Noordzee tong voort te zetten. Diverse pogingen om de financiële lasten voor het certificaat in balans te brengen met de opbrengsten hebben de afgelopen jaren te weinig opgeleverd om het certificaat te kunnen behouden.

In november 2009 hebben de CVO staand want vissers het MSC certificaat behaald voor de vissoort tong. Inmiddels bijna vier jaar na de uitreiking van het certificaat is gebleken dat het MSC certificaat beperkte voordelen met zich mee heeft gebracht voor de staand want visserij. Alhoewel het MSC certificaat het duurzame karakter van deze visserij heeft onderstreept, en daarmee publieke en onafhankelijke erkenning, heeft de verkoop van MSC tong niet de verwachte meerprijs of toegang tot specifieke markten geleverd. Dit in combinatie met de relatief hoge financiële lasten voor onderhoud en verlenging van het certificaat, maken dat het voor deze kleinschalige visserij nu onhaalbaar is om het certificaat verder voort te zetten. Vanaf 24 november 2013 kan er geen tong meer worden aangeland onder het MSC certificaat.

De CVO heeft diverse gesprekken gevoerd met MSC over het reduceren van de kosten voor kleinschalige visserijen. Dit heeft niet geleid tot verlaging van de kosten die de staand want visserij op korte termijn zou hebben moeten maken voor de jaarlijkse audit. Wel staan er voor de langere termijn veranderingen op stapel die een MSC certificaat voor kleinschalige visserij weer binnen bereik zouden kunnen brengen. Mogelijk zullen de Nederlandse staand want vissers hier gebruik van maken. Voorlopig gaat de CVO op zoek naar een alternatief om het duurzame karakter van de staand want visserij te kunnen blijven uitdragen.

Nederlandse persbericht

English press release