MSC certificaat voor twinrig, outrig en flyshoot behaald!

Emmeloord, 20 december 2012

Na lang wachten is het eindelijk zo ver: de CVO heeft een MSC certificaat verkregen voor de visserijen met twinrig, outrig en een deel van de flyshoot visserij.

In juni 2012 is een bezwaarprocedure gestart waarin het Wereld Natuur Fonds en Stichting de Noordzee bezwaar hebben ingediend tegen de certificering van de visserijen onder het certificaat van de CVO. Het bezwaar was voornamelijk gericht tegen de certificering van 80mm visserijen. In de bezwaarprocedure hebben WWF/SdN, de certificeerder en de CVO herhaaldelijk hun standpunten over de betreffende zaken kunnen geven. Ook heeft er een hoorzitting plaatsgevonden op 15 en 16 oktober. Uiteindelijk zijn de bezwaren van beide partijen grotendeels ongegrond verklaard en kon de beslissing om de CVO visserijen te certificeren alsnog worden gemaakt. Het doorlopen van de bezwaarprocedure is een belangrijke reden voor de opgelopen vertraging, maar het proces is afgesloten en de certificering is nu een feit.

“Bij een gezonde Noordzee past een verantwoord visstandsbeheer met nieuwe visserijmethoden. Het behalen van het MSC certificaat voor de visserijmethodes twinrig, outrig en flyshoot op schol en tong heeft voor de kottervisserij grote betekenis als vervolgstap naar een volledige certificering van de Noordzeevisserij”, aldus CVO-voorzitter Jaap Hennekeij. “We kunnen nu voldoen aan de toenemende vraag van handel en consument naar duurzaam gecertificeerde Noordzeevis.”

Voor welke visserijen geldt dit MSC certificaat nu?

Het MSC certificaat is behaald voor een aantal specifieke combinaties van visserijtechnieken en maaswijdten. Het MSC certificaat geldt voor de combinaties die met een X  zijn aangegeven in onderstaande tabel:

Vistuig Maaswijdte Schol Tong
Twinrig 80mm – 99mm X X
Twinrig 100mm – 119mm X X
Twinrig 120mm + X X
Outrig 80mm – 99mm X X
Outrig 100mm – 119mm X X
Outrig 120mm + X X
Flyshoot 80mm – 99mm Nvt Nvt
Flyshoot 100mm – 119mm X Nvt
Flyshoot 120mm + X Nvt

 

 

 

 

 

 

Kort gezegd geldt het MSC certificaat voor:

–       twinrig en outrig alle maaswijdten boven de 80mm, voor zowel tong en schol

–       flyshoot alle maaswijdten boven de 100mm, voor schol

Het MSC certificaat geldt niet voor:

–       flyshoot 80-99 mm schol

–       flyshoot alle maaswijdten tong

–       andere vistechnieken die hierboven niet genoemd staan

Daarnaast moet de vis gevangen zijn in ICES gebieden IVa, IVb of IVc, en kan er geen MSC schol worden aangeland tussen 15 december en 1 maart in verband met het paaiseizoen. De overige voorwaarden en regels staan beschreven in het management plan welke is te vinden onder het kopje ‘meer informatie’.

Start op 1 maart 2013

De CVO hanteert een vangstseizoen voor schol. Deelnemers aan het certificaat kunnen dus alleen MSC schol aanlanden mits dit gevangen is tussen 1 maart en 15 december. De CVO heeft daarbij besloten dat dit in het eerste jaar ook geldt voor tong. Praktisch gezien betekent dit dat er vanaf 1 maart 2013 MSC schol en tong kan worden aangeland.

Deelname aan het certificaat

De reeds aangemelde deelnemers aan het MSC certificaat krijgen een brief thuis gestuurd met een aantal praktische zaken omtrent hun deelname aan het certificaat. Ook zullen zij binnenkort een uitgebreidere instructie ontvangen over het vissen onder het MSC certificaat van de CVO.

Schepen die graag willen deelnemen aan het MSC certificaat gericht op twinrig, outrig en flyshoot en lid zijn van een Nederlandse PO welke is aangesloten bij de CVO kunnen hun interesse kenbaar maken bij secretariaat@cvo-visserij.nl of bellen naar het secretariaat van de CVO op telefoonnummer 0527-698151. U krijgt dan vervolgens de documenten thuisgestuurd die u nodig hebt om uw deelname te bevestigen.

Binnenkort zal er een actuele deelnemerslijst worden gepubliceerd op deze website.

Voor vragen omtrent het certificaat en deelname kunt u zich richten tot Inger Wilms (CVO), 06-16914257.

Meer informatie:

Wilt u meer informatie betreffende de MSC certificering? Klik dan op de onderstaande links voor onder andere het managementplan CVO twinrig, outrig en flyshoot en de links naar de website van MSC.

– Management plan van CVO twinrig, outrig, flyshoot, inclusief Nederlandse samenvatting van het MSC-actieplan

Het nieuwsbericht over de certificering op de MSC website

De Nederlandse pagina met algemene informatie over het MSC certificaat van de CVO

Het definitieve MSC rapport over de visserijen van de CVO