Informatiebijeenkomsten aanlandplicht

Per 1 januari 2016 wordt de aanlandplicht voor de Nederlandse demersale visserij stapsgewijs ingevoerd. Om u als kottervisser te informeren over deze aanlandplicht en de bijbehorende gevolgen voor uw visserijbedrijf heeft de Coöperatieve Visserij Organisatie het initiatief genomen om een drietal informatiebijeenkomsten te houden. Deze informatiebijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken.

Programma

Het programma bestaat uit een presentatie van het Ministerie van Economische Zaken gericht op de consequenties van de aanlandplicht voor uw visserijbedrijf waarbij speciale aandacht uitgaat naar de veranderingen voor de visserijsector per 1 januari 2016. Daarna zal de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) een presentatie geven over de registratie aan boord en de regelgeving met betrekking tot vis die wordt bestemd voor niet-menselijke consumptie. Na de presentaties is er gelegenheid om vragen te stellen aan het Ministerie van Economische Zaken en de NWVA.

Locaties, data en tijdstippen

  • Vrijdag 27 november 2015 te Stellendam (UFA, Meester Snijderweg 5). Programma van 15:00 tot 17:00 uur, inloop 14:30 uur.
  • Zaterdag 28 november 2015 te Urk (Visveiling Urk, Westwal 2). Programma van 10:00 tot 12:00 uur, inloop 09:30 uur.
  • Vrijdag 4 december 2015 te Den Helder (Visafslag Hollands Noorden, Het Nieuwe Diep 27b). Programma van 15:00 tot 17:00 uur, inloop 14:30 uur

 

Namens de (dag)voorzitter Johan Nooitgedagt en de organisatoren nodigen wij u graag uit om bij één van de bijeenkomsten aanwezig te zijn. Voor meer informatie over de informatiebijeenkomsten kunt u terecht bij Durk van Tuinen (06 – 42408572, dwvantuinen@vissersbond.nl) en Jurgen Batsleer (06-12893684, jbatsleer@visned.nl ), de organisatoren van de informatiebijeenkomsten.