Informatie over MSC twinrig in 2015

Eind januari is er een brief verstuurd naar alle deelnemers van het MSC twinrig, outrig en flyshoot certificaat met de informatie over 2015. Hier de belangrijkste informatie nogmaals op een rijtje:

  • Het basisbedrag voor deelname in 2015 bedraagt €250,- (excl. BTW). De facturen voor deze bedragen zullen half maart 2015 aan u worden verzonden.
  • Heffing voor 2015 bedraagt €0,01 per kg schol verkocht als MSC. Voor schol die aangeland is als MSC, maar niet is verkocht is als MSC geldt de heffing niet.
  • De heffing wordt ingehouden vanaf 1 januari 2015. Halverwege 2015 wordt bekeken of de heffing eventueel kan worden bijgesteld.
  • De heffing van €0,01 is inclusief 21% BTW, dus u kunt hier BTW over terug vragen. In 2015 zult per kwartaal een BTW-factuur van de CVO ontvangen.
  • De toeslag (voor de handel) van €0,10 per kg schol verkocht als MSC blijft gehandhaafd.
  • Indien u niet meer wenst deel te nemen aan het MSC certificaat voor twinrig, outrig en flyshoot in 2015 kunt u dit schriftelijk doorgeven tot uiterlijk 23 februari 2015 op het volgende adres: Coöperatieve Visserij Organisatie, t.a.v MSC twinrig, Postbus 64, 8300 AB Emmeloord
  • Er wordt geen opzegtermijn in acht genomen. Opzeggen voor 23 februari 2015 betekent dat u geen deelnemer meer bent na 23 februari 2015. Na deze datum kunt u geen MSC schol meer verkopen onder het certificaat van de CVO en zal er ook geen heffing meer worden ingehouden.

 

De volledige brief kunt u hier nalezen.