Hoorzitting bezwaarprocedure MSC

Maandag 15 oktober en dinsdag 16 oktober vond de hoorzitting plaats ter afsluiting van de bezwaarprocedure in het MSC traject van de visserijen twinrig, outrig en flyshoot. Het Wereld Natuur Fonds en Stichting de Noordzee spanden dit bezwaar aan in juli 2012. Inhoudelijk was het bezwaar voornamelijk gericht op certificering van de visserijen met 80mm maaswijdte. Na de hoorzitting zal de zogeheten ‘independent adjudicator’ een oordeel vellen over wie er in het gelijk wordt gesteld.

Tijdens de besloten hoorzitting was het Wereld Natuur Fonds vertegenwoordigd door Reinier Hille Ris Lambers en Stephanie Verbeek. Stichting de Noordzee was vertegenwoordigd door Monique van de Water en Christien Absil. Namens de sector waren Derk Jan Berends, Geert Meun en Inger Wilms aanwezig. Ook het certificeringsbureau Moody was vertegenwoordigd door drie leden van het beoordelingsteam.

Tijdens de hoorzitting kregen de bezwaarmakende partijen de kans om hun bezwaren toe te lichten. Belangrijk in hun betoog was onder andere het aspect harmonisatie (in hoeverre zijn de scores in deze visserijen gelijk getrokken met andere gecertificeerde visserijen), de vraag of alle visserijen wel beoordeeld zijn op een potentieel aantal van 250 schepen, en vraagtekens bij volgens de partijen verkeerd toegekende scores voor sommige specifieke criteria voor de 80mm visserijen. Het certificeringsteam heeft vervolgens geprobeerd deze argumenten te weerleggen door uit te leggen hoe zij aan de scores zijn gekomen. Ook was de nodige opheldering over de interpretatie van criteria op zijn plaats, gezien de grote verschillen hierover tussen de bezwaarmakende partijen en het certificeringsteam. Dit was bijvoorbeeld het geval bij het onderwerp discards en de maatregelen om kabeljauw te beschermen.

De ‘independent adjudicator’ gaat de komende dagen al het bewijs en de inbreng van alle partijen op een rijtje zetten. Zij zal vervolgens bekijken of het bezwaar van WWF/SdN gegrond wordt verklaard of niet. Indien het bezwaar gegrond wordt verklaard zullen er mogelijk aanpassingen plaats vinden in het rapport en in de scores die de visserijen hebben behaald. Indien het bezwaar ongegrond wordt verklaard zullen we op korte termijn een MSC certificaat hebben voor twinrig, outrig en flyshoot.