Hoge kosten MSC certificering

Het aantal MSC certificaten is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Een aantal van de MSC gecertificeerde visserijen heeft al langere tijd een certificaat en is daardoor binnenkort toe aan hercertificering; een proces welke volgens de standaarden van MSC elke vijf jaar moet worden volbracht. Bij een hercertificering wordt de hele visserij opnieuw beoordeeld en worden alle stappen in het MSC proces doorlopen. Dat betekent dat naast de jaarlijkse onderhoudskosten, een visserij elke vijf jaar de kosten moet kunnen opbrengen voor de nieuwe beoordeling. Voor de kleinschalige visserijen, zoals de Nederlandse staand want visserij, is dit een te grote financiële last. Eind 2013 zal de staand want visserij moeten besluiten of ze een proces tot hercertificering willen starten of niet. Op dit moment zijn de schattingen voor de kosten voor deze hercertificering zo hoog dat dit betekent dat de staand want vissers het MSC certificaat zullen moeten verlaten in 2014.

Om deze reden heeft de CVO MSC een brief gestuurd waarin zij de situatie uitlegt. Het MSC moet worden uitgereikt aan visserijen die voldoen aan de duurzame eisen van het MSC certificaat. Het MSC moet echter niet slechts bereikbaar zijn voor de visserijen met genoeg financiële middelen, maar juist voor alle visserijen die voldoen aan de standaarden en daarmee als duurzaam worden beschouwd. Kleine visserijen als de Nederlandse staand want visserij kunnen de hoge kosten niet opbrengen en worden daarmee extra benadeeld in een maatschappij welke steeds vaker vraagt om gecertificeerde producten.

De CVO staat volledig achter de duurzaamheidsvisie van MSC en ondersteunt de onderliggende standaarden. De CVO pleit echter wel voor een methodiek die ook betaalbaar en haalbaar is voor de kleinere visserijen.

De brief die op 1-8-2013 aan MSC is verstuurd vindt u hier.