Kwaliteitsbeoordeling pulskormonitoring IMARES

De pulskormonitoring dient twee doelen. Enerzijds is het verzamelen van gegevens onderdeel van het proces naar permanente toestemming van het tuig, anderzijds kunnen de gegevens van pas komen in een eventueel MSC traject. Het onderzoek bestaat uit zowel waarnemersreizen als zelfbemonstering. De waarnemersreizen worden uitgevoerd door IMARES/ILVO en de zelfbemonstering wordt uitgevoerd door de vissers zelf.

Deelnemende vissers nemen één monster per week op de dinsdagochtend en zoeken deze aan boord uit. Verder schatten ze de vangst en aanlandingen van de bemonsterde trek. Zelfbemonstering op deze schaal en op deze manier is relatief nieuw, vandaar dat er in mei opdracht is gegeven voor een tussentijdse controle van de kwaliteit van het programma. De uitkomst hier van is dat de gegevens van voldoende kwaliteit zijn en dat het programma door gaat. De deelnemende vissers verdienen daar een groot compliment voor! Ook heeft IMARES nog een aantal verbeterpunten aanbevolen. De voortgang, kwaliteit en verbeterpunten gaan op korte termijn worden besproken met de deelnemers zelf in voortgangsbijeenkomsten in de verschillende havens.