Heffing op tong voor MSC puls

Binnenkort zal er worden gestart met een MSC traject voor de pulskor op platvis. Om dit traject te financieren zal er zoveel mogelijk worden gezocht naar externe financiering. Het deel dat door sector zelf betaald wordt, zal worden opgebracht door het instellen van een heffing van € 0,01/kg op alle aangelande tong vanaf 1 augustus 2014. Tong aangeland door de staand want visserij is hier van uitgezonderd. De heffing wordt ingesteld door de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO), uit naam van alle aangesloten kotter PO’s. De afslagen zijn hiervan op de hoogte gesteld. De verwachting is dat het MSC traject voor puls dit najaar officieel zal starten. Pulsvissers die hier een actieve rol in willen spelen, kunnen dit aangeven bij hun organisatie.