Exploitatie van visbestanden significant verminderd » 20131211 figuur ICES visbestanden


Leave a Reply