Exploitatie van visbestanden significant verminderd

Rijswijk, 12-12-2013

Goed nieuws voor de visserij! Wetenschappers van de International Council for the Exploration of the Sea (ICES) hebben geconcludeerd dat de exploitatie van de visbestanden in het Noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan significant is gedaald in het afgelopen decennium. Veel visbestanden – zoals de kabeljauw rondom IJsland, de Baltische Zee en de Barentszzee, schol in de Noordzee, haring in the Noorse zee, de Baltische Zee en de Noordzee en sprot in de Baltische Zee – worden duurzaam bevist volgens de doelen die zijn gesteld door beleidsmakers. Het gaat zichtbaar beter met de visbestanden.

De verbeteringen zijn nog niet voor alle soorten en regio’s op hetzelfde niveau. De exploitatie van kabeljauw en schelvis bij de Faeröer eilanden blijft bijvoorbeeld hoog, terwijl de visserijsterfte op deze soorten in andere regio’s sterk is afgenomen de laatste jaren. Daarnaast is de toestand van enkele visbestanden nog zorgelijk, zoals de kabeljauw in de Ierse Zee, het Kattegat en ten westen van Schotland, waarbij ICES adviseert tot geen gerichte visserij en minimalisering van bijvangst. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de populatie kabeljauw in de Noordoostelijke IJszee en de blauwe wijting, welke steeds verder blijven groeien.

De significante verminderingen in visserijsterfte en groei in visbestanden zijn zeer waarschijnlijk het gevolg van diverse parallelle processen, waaronder een vermindering van TAC’s, een veranderende markt en een verhoging van de brandstofprijzen. Bovenstaande conclusies zijn het resultaat van de jaarlijkse vergadering van de ICES Advisory Committee (ACOM) die afgelopen week werd gehouden in Kopenhagen. Hier werd de exploitatie van 85 belangrijke visbestanden onderzocht.

Figuur 1: overzicht van visserijsterfte en bestandsontwikkeling over de afgelopen decennia. Klik op het figuur voor een vergroting.

20131211 figuur ICES visbestanden

 

 

 

 

 

Klik hier voor het Engelstalige persbericht