MSC Joint Demersal Fisheries in the North Sea and Adjacent Waters

De Joint Demersal Fisheries, een samenwerking van een groot aantal vissers in de Noordzee, het Skagerrak en het Kattegat, voldoet aan de strenge eisen van de Marine Stewardship Council voor duurzame visserij.

Vissersorganisaties uit Nederland, Denemarken, Duitsland, en Zweden hebben de collectieve certificering in de Noordzee, het Skagerrak en het Kattegat succesvol doorlopen. Na een beoordelingsproces van ruim twee jaar is de demersale visserij sinds 31 oktober 2019 gecertificeerd. Het certificaat is geldig gedurende een periode van 5 jaar. De MSC-certificering dekt een zeegebied ongeveer zo groot als de oppervlakte van de vier landen tezamen.

In de collectieve beoordeling werd een breed scala aan bestanden, soorten en vistuigtypes tezamen beoordeeld aan de hand van de MSC-visserijstandaard. Op deze manier zijn tien individuele MSC-certificaten samengevoegd. Deze ene collectieve certificering omvat 15 afzonderlijke bestanden van 12 soorten, 10 vistuigtypes, 3 vangstgebieden en 961 schepen en was daarmee het meest complexe MSC-assessment wereldwijd. Het certificereringsrapport telt bijna 1500 pagina’s.

Het beoordelingsproces, dat meer dan twee jaar duurde en werd uitgevoerd door de onafhankelijke auditor Control Union Pesca, omvatte evaluaties door onafhankelijke wetenschappers, uitgebreide inspraak van belanghebbenden en grondige analyses van de bestandsevaluaties, de effecten op andere soorten, habitats en het ecosysteem, alsook de doeltreffendheid van de regelgeving en het visserijbeheer. 

Dekking

Het certificaat omvat de hercertificering van de CVO “North Sea plaice & sole” certificering, ook wel bekend als twinrig-outrig-flyshoot. Daarnaast is een aantal nieuwe vlootsegmenten, doelsoorten, en een gebied toegevoegd. Alle combinaties van tuig x soort x gebied die uit de twee tabellen volgen zijn toegestaan, mits niet geschorst. Elke andere combinatie valt niet onder de certificering.

Kabeljauw en leng zijn wel gecertificeerd, maar geschorst vanwege tegenvallende toestandsbeoordelingen. Wanneer de bestanden verbeteren, zoals eerder bij wijting het geval was, kunnen deze soorten weer worden opengesteld. Ook zijn de TR2-visserijen geschorst vanwege de situatie rondom kabeljauw.

Deelname

Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden via een set deelnamedocumenten, op te vragen bij de eigen PO. De actuele lijst van deelnemers wordt hier bijgehouden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de CVO (t.a.v. Amerik Schuitemaker) via 0527 698 151 of secretariaat@cvo-visserij.nl

Links