Informatie voor de visafslag

MSC Joint Demersal Fisheries in the North Sea and Adjacent Waters

Controle

De visafslag speelt een belangrijke rol in het waarborgen van het MSC-keurmerk door de keten heen. De afslag is ervoor verantwoordelijk om te controleren of de aangeboden vis daadwerkelijk met het MSC-label mag worden verkocht.

De afslag controleert of:

  • het schip daadwerkelijk deelnemer is aan het MSC-certificaat van de CVO aan de hand van de actuele deelnemerslijst;
  • de aanvoer uit het juiste gebied afkomstig is;
  • de aanvoer gecertificeerde soort(en) betreft;
  • de aanvoer met een gecertificeerde vistuig-maaswijdte combinatie is gevangen.

De actuele deelnemerslijst treft u hier en de gecertificeerde soorten, vismethode, en gebied staan hier gespecificeerd.

Het is de verantwoordelijkheid van de MSC-deelnemer om de juiste informatie aan de afslag te verstrekken, zodat de hierboven genoemde controle daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.

Chain of Custody

Visafslagen die MSC-vis verhandelen moeten gecertificeerd zijn met het Chain of Custody certificaat van de MSC. Ook zal de afslag alle MSC-visserijen waarmee zij in aanraking komt moeten toevoegen aan de ‘scope of certification’. Specifieke informatie over de chain of custody certificering vindt u op de website van MSC.

Overzichten

Jaarlijks worden overzichten van de MSC-aanvoer opgesteld. De afslagen worden door CVO geïnformeerd over de wijze waarop dit dient te gebeuren.