Informatie voor deelnemers MSC twinrig, outrig, flyshoot

Voor welke visserijen geldt dit MSC certificaat nu?

Het MSC certificaat voor twinrig, outrig en flyshoot geldt voor tong en schol gevangen in ICES gebied IVa, IVb en IVc, met één van de gecertificeerde Units of Certification. Het certificaat is behaald voor de volgende Units of Certification:

Vistuig Maaswijdte Schol Tong
 Twinrig  80mm – 99mm  MSC  MSC
 Twinrig  100mm – 119mm  MSC  MSC
 Twinrig  120mm +  MSC  MSC
 Outrig  80mm – 99mm  MSC  MSC
 Outrig  100mm – 119mm  MSC  MSC
 Outrig  120mm +  MSC  MSC
 Flyshoot  80mm – 99mm  Nvt  Nvt
 Flyshoot  100mm – 119mm  MSC  Nvt
 Flyshoot  120mm +  MSC  Nvt

 

 

 

 

 

 

Tabel 1: overzicht van gecertificeerde tuig-maaswijdte combinaties

Kort gezegd geldt het MSC certificaat voor:

–       twinrig en outrig alle maaswijdten boven de 80mm, voor zowel tong en schol
–       flyshoot alle maaswijdten boven de 100mm, voor schol

Het MSC certificaat geldt niet voor:

–       flyshoot 80-99 mm schol
–       flyshoot alle maaswijdten tong
–       andere vistechnieken, vissoorten en vangstgebieden (bijvoorbeeld het Kanaal) die hierboven niet genoemd staan

Deelnemende schepen:

Voor een actueel overzicht van de deelnemende schepen, zie ‘Wie doen mee’

Gebruik logo MSCNL_CVO North Sea plaice and sole_Landscape_2

Deelnemers aan het MSC twinrig, outrig, flyshoot certificaat kunnen gebruik maken van een MSC-logo dat speciaal voor deze visserij ontwikkeld is. Het CVO MSC-logo kan bijvoorbeeld gebruikt worden op visbriefjes, zodat u op een makkelijke manier kunt aangeven aan de afslag dat uw vis als MSC kan worden verkocht. Het CVO-MSC label kunt u echter alleen gebruiken op de vis die daadwerkelijk gecertificeerd is met het MSC label. Voor het verkrijgen van het logo kunt u contact opnemen met Wouter van Broekhoven op secretariaat@cvo-visserij.nl om de mogelijkheden te bespreken.

Het officiële MSC logo mag enkel worden gebruikt op MSC producten in de winkel. Hier hoeven de CVO en u als MSC-deelnemer dus niets mee te doen.

Meer informatie:

Voor een uitgebreide handleiding over gebruik van het MSC certificaat voor twinrig, outrig en flyshoot, inclusief instructie over hoe je de elektronische logboek berichten door kunt laten sturen naar de afslag en/of CVO, zie het volgende document:

– handleiding gebruik MSC certificaat voor deelnemers (jan 2017)