Informatie voor de visafslag MSC twinrig, outrig, flyshoot

De visafslag speelt een belangrijke rol in het waarborgen van het MSC keurmerk door de keten heen. De visafslag mag alleen vis als MSC aanmerken in het veilsysteem mits dit daadwerkelijk van een gecertificeerde bron afkomstig is. De afslag zal daarom moeten controleren of de aangeboden MSC schol en/of tong daadwerkelijk van een MSC deelnemer afkomstig is en of het via de juiste voorwaarden is gevangen.

De afslag controleert dus of:
–       Het schip daadwerkelijk deelnemer is aan het MSC certificaat van de CVO aan de hand van deelnemerslijsten. Zie ‘wie doet er mee?’
–       de tong en/of schol met een gecertificeerde vistuig-maaswijdte combinatie is gevangen (zie tabel 1)
–       de tong en/of schol uit het juiste gebied afkomstig is (ICES IVa, IVb, IVc)

Het is de verantwoordelijkheid van de MSC deelnemer om de juiste informatie aan de afslag te verstrekken, zodat de hierboven genoemde controle daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.

Chain of Custody

Visafslagen die MSC vis verhandelen zullen gecertificeerd moeten zijn met het Chain of Custody certificaat van de MSC. Ook zal de afslag alle MSC visserijen waarmee zij in aanraking komen  moeten toevoegen aan de ‘scope of certification’. Specifieke informatie over de chain of custody certificering vindt u op de website van MSC.

Vistuig Maaswijdte Schol Tong
 Twinrig  80mm – 99mm  MSC  MSC
 Twinrig  100mm – 119mm  MSC  MSC
 Twinrig  120mm +  MSC  MSC
 Outrig  80mm – 99mm  MSC  MSC
 Outrig  100mm – 119mm  MSC  MSC
 Outrig  120mm +  MSC  MSC
 Flyshoot  80mm – 99mm  Nvt  Nvt
 Flyshoot  100mm – 119mm  MSC  Nvt
 Flyshoot  120mm +  MSC  Nvt

 

 

 

 

 

 

Tabel 1: overzicht van gecertificeerde tuig-maaswijdte combinaties