Hoe doet u mee met MSC twinrig, outrig, flyshoot?

Een schippereigenaar kan deelnemen aan dit MSC certificaat indien:

  • deze persoon eigenaar is van een gemotoriseerd visserij vaartuig welke valt onder één van de  gecertificeerde UoC’s zoals beschreven in het ‘MSC public certification report’
  • deze persoon met zijn of haar vaartuig lid is van een PO welke lid is van de CVO

 

Hoe u kunt deelnemen leest u in het document ‘Aanmeldingsprocedure MSC certificaat twinrig, outrig, flyshoot’ in onderstaande link . De overige links verwijzen naar de bijlagen die nodig zijn om deel te nemen.

– Aanmeldingsprocedure MSC certificaat twinrig, outrig, flyshoot (jan 2015)
– bijlage 1: Formulier Deelname MSC twinrig, outrig, flyshoot
– bijlage 2: overeenkomst CVO-deelnemer MSC twinrig, outrig, flyshoot
– bijlage 3: MSC management plan twinrig, outrig, flyshoot
– bijlage 4: Machtigingsforumlier MSC twinrig, outrig, flyshoot
– bijlage 5: Reglement afdoening MSC plannen

Indien u alle relevante documenten heeft ondertekend en aan de financiële verplichtingen heeft voldaan wordt u aan de deelnemerslijst toegevoegd. Wanneer dit niet het geval is, staat u nog niet op de deelnemerslijst en kunt u nog geen MSC vis aanlanden. Zorg dus dat u op tijd uw factuur betaald. Zonder deze betaling kunt u niet deelnemen aan het MSC certificaat en kunt u geen MSC vis aanlanden.