MSC twinrig, outrig, flyshoot

NL_CVO North Sea plaice and sole_Landscape_2Het MSC certificaat voor twinrig, outrig en flyshoot is behaald op 20 december 2012 na het doorlopen van alle stappen in het MSC beoordelingsproces. Dit MSC certificaat is de eerste in Nederland dat is uitgereikt aan een visserij met 80mm maaswijdte. Een mijlpaal dus voor de Nederlandse vissersvloot, omdat met dit certificaat is bewezen dat ook vissen met kleine maaswijdten duurzaam kan zijn. Het certificaat is geldig voor 5 jaar.

Wanneer geldt het MSC certificaat voor twinrig, outrig en flyshoot?

Het MSC certificaat voor twinrig, outrig en flyshoot geldt voor tong en schol gevangen in ICES gebied IVa, IVb en IVc, met één van de gecertificeerde Units of Certification. Het certificaat is behaald voor de volgende Units of Certification:

Vistuig Maaswijdte Schol Tong
Twinrig 80mm – 99mm MSC MSC
Twinrig 100mm – 119mm MSC MSC
Twinrig 120mm + MSC MSC
Outrig 80mm – 99mm MSC MSC
Outrig 100mm – 119mm MSC MSC
Outrig 120mm + MSC MSC
Flyshoot 80mm – 99mm Nvt Nvt
Flyshoot 100mm – 119mm MSC Nvt
Flyshoot 120mm + MSC Nvt

Jan-Marcus-and-Jacob-Albert

 

 

 

 

 

 

Schol en tong kunnen het hele jaar door onder het MSC certificaat van de CVO worden aangeland, mits (1) het schip op de deelnemerslijst staat vermeld, (2) het schip onder de juiste voorwaarden heeft gevist en (3) het schip dit ook meldt aan de afslag.

Voor een overzicht van de deelnemers zie ‘wie doet er mee?’

Stand van zaken na het tweede jaar certificering:

De CVO heeft bij de MSC certificering van twinrig, outrig en flyshoot in december 2012 een aantal condities meegekregen. Deze condities dienen er toe om de visserij te verbeteren op die criteria van MSC waar de visserij lager op heeft gescoord. Bij de eerste jaarlijkse controle op de voortgang van deze condities (november 2013) zijn 7 van de 9 condities gesloten. Tijdens de jaarlijkse audit over 2014 is er nog een conditie afgerond. Voor de controle in december 2015 rest  dus nog 1 conditie. Meer informatie over de jaarlijkse audits:
Het (Engelstalige) rapport van de eerste audit (2013)
 Het (Engelstalige) rapport van de tweede audit (2014)
Het (Engelstalige) rapport van de derde audit (2015)

Management plan

Alle deelnemende vissers aan het MSC certificaat van twinrig, outrig en flyshoot hebben zich geconformeerd aan het CVO Management Plan.

Snelle link naar:

–       Informatie voor deelnemers
–       Wie doet er mee?
–       Hoe doet u mee?
–       Informatie voor afslagen
–       Zelfbemonstering
–       MSC documenten