Zelfbemonstering

Deelnemers aan MSC staand want hebben gedurende de looptijd van het certificaat (2009-2013) hun vangsten bemonsterd. IMARES heeft deze gegevens verzameld en geanalyseerd. De resultaten hier van vindt u terug in de volgende rapporten:

rapport over discards bemonstering staand want vissers 2011 (IMARES)

rapport over discards bemonstering staand want vissers 2012 (IMARES)

rapport over discards bemonstering staand want vissers 2013 (IMARES)

Daarnaast heeft een onafhankelijke waarnemer de vangsten van enkele MSC staand want vissers bemonsterd in 2012. Zie het voor de bevindingen het volgende rapport:

rapport over discards bemonstering staand want vissers 2012 (Willem Ment den Heijer)