FOS staand want

Het FOS staand want certificaat is behaald in april 2013. Het FOS certificaat geldt voor de soorten tong, tarbot, griet, schar en kabeljauw, gevangen met de staand want methode. Het certificeringsrapport van FOS staand want vindt u onderaan deze pagina.

Wat is het FOS certificaat?

Het ‘Friend of the Sea’ certificaat (ook wel FOS genoemd) is een internationaal certificaat op het gebied van duurzame visserij en aquacultuur. FOS bevat voor visserij voornamelijk criteria op het gebied van het visbestand, de impact op het ecosysteem, selectiviteit van de visserij, de mate waarin de visserij voldoet aan wet- en regelgeving, management (visserij, afval en energie) en sociale aspecten. Een onafhankelijke certificerende instantie heeft bekeken hoe de CVO staand want visserij scoort ten opzichte van al deze criteria. De positieve totaalscore heeft uiteindelijk bepaald dat de CVO het certificaat toegekend heeft gekregen voor de aangesloten staand want vissers.

Deelnemerslijst

Alleen schepen die op de FOS deelnemerslijst staan kunnen hun vis aanlanden onder het FOS certificaat. De FOS deelnemerslijst vindt u onderaan deze pagina.

Kosten voor gebruik van het FOS certificaat

Het FOS certificaat van de CVO is in eerste instantie geldig voor 3 jaar. Na 3 jaar vindt er een nieuwe audit plaats, waarna het certificaat kan worden verlengd voor nog eens drie jaar. De kosten voor het behalen van het FOS certificaat zijn gedekt door subsidie verkregen vanuit de overheid. De kosten voor het behouden van het certificaat worden in eerste instantie gezamenlijk opgepakt door de Nederlandse PO’s. Dat betekent voor u dat deelname aan het FOS certificaat de komende tijd (en tot nader bericht) geen extra kosten met zich meebrengt. U kunt dus kosteloos deelnemen.

Communicatie naar visafslag:

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de communicatie richting de visafslag over het gebruik van het FOS keurmerk. Indien een deelnemer bijvoorbeeld schar en tarbot onder het FOS keurmerk wil verkopen, dan zal de deelnemer dit moeten aangeven aan de visafslag voordat de vis daadwerkelijk wordt verkocht.

De rol van de visafslag

– de visafslag controleer of de vis daadwerkelijk afkomstig is van een schip dat deelneemt aan het FOS certificaat (zie deelnemerslijst)
– de visafslag controleert of het de soorten tong, tarbot, griet, schar en/of kabeljauw betreft
– (mits van toepassing) de visafslag controleert of er slechts 1 keurmerk ligt op tong en niet zowel MSC als FOS. Dit laatste is verboden en wordt gemeld aan de CVO. De CVO neemt vervolgens contact op met de betreffende deelnemer.

Wilt u ook deelnemen?

U kunt als staand want visser deelnemen aan het FOS certificaat en daarmee uw aangelande tong, tarbot, griet, kabeljauw en schar voorzien van het FOS keurmerk. U kunt daarmee laten zien dat u als staand want visser duurzaam bent volgens de criteria van de organisatie Friend of the Sea. Het FOS keurmerk is met name in Zuid-Europese landen bekend. Meer informatie over het FOS certificaat kunt u vinden op www.friendofthesea.org. U kunt zich aanmelden door het deelnameformulier (onderaan deze pagina) uit te printen, in te vullen en op te sturen naar:

Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO)|
Postbus 64
8300 AB Emmeloord

Zodra u het deelnameformulier hebt opgestuurd, zal de CVO uw schip op de deelnemerslijst plaatsen op www.cvo-visserij.nl. Zodra u op de deelnemerslijst staat vermeld, kunt u uw vis aanlanden onder het FOS certificaat. De CVO zal de visafslagen hier over informeren.

Deelname en dan?

Indien u volledig aangemeld bent en op de deelnemerslijst vermeld staat kunt u uw vis aanlanden onder het FOS certificaat. Het is uw verantwoordelijkheid geen andere soorten dan tong, tarbot, griet, kabeljauw en schar aan te landen onder het FOS certificaat van de CVO. Daarnaast is het ook uw verantwoordelijkheid om te communiceren naar de visafslag en uw afnemers dat u uw vis aanlandt onder het FOS label. Indien u het FOS label op uw visbriefjes wilt gebruiken, dan kunt u het FOS label aanvragen bij de CVO.

Meer informatie?

Voor meldingen, vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Inger Wilms, iwilms@cvo-visserij.nl of +316-16914257.Belangrijke documenten:

Belangrijke documenten:

deelnameformulier FOS staand want
– factsheet over staandwant visserij
– Certificeringsrapport FOS Noorse Kreeft
deelnemerslijst FOS staand want (actueel per 17-6-2014)