FOS Noorse Kreeft

De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) heeft het ‘Friend of the Sea’ certificaat behaald voor de visserij op Noorse kreeft. Het ‘Friend of the Sea’ certificaat (ook wel FOS genoemd) is een internationaal certificaat op het gebied van duurzame visserij en aquacultuur. FOS bevat voor visserij voornamelijk criteria op het gebied van het visbestand, de impact op het ecosysteem, selectiviteit van de visserij, de mate waarin de visserij voldoet aan wet- en regelgeving, management (visserij, afval en energie) en sociale aspecten. Een onafhankelijke certificerende instantie heeft bekeken hoe de CVO Noorse Kreeft visserij scoort ten opzichte van al deze criteria. De positieve totaalscore heeft uiteindelijk bepaald dat de CVO het certificaat toegekend heeft gekregen voor de aangesloten Noorse Kreeft vissers.

Wat betekent het FOS voor u?

U kunt als CVO Noorse Kreeft visser deelnemen aan het FOS certificaat en daarmee uw aangelande Noorse Kreeft voorzien van het FOS keurmerk. U kunt daarmee laten zien dat u als Noorse Kreeft visser duurzaam bent volgens de criteria van de organisatie Friend of the Sea. Het FOS keurmerk is met name in Zuid-Europese landen bekend. Meer informatie over het FOS certificaat kunt u vinden op www.friendofthesea.org.

Geldigheid en kosten voor het FOS certificaat

Het FOS certificaat van de CVO is in eerste instantie geldig voor 3 jaar. Na 3 jaar vindt er een nieuwe audit plaats, waarna het certificaat kan worden verlengd voor nog eens drie jaar. De kosten voor het behalen van het FOS certificaat zijn gedekt door subsidie verkregen vanuit de overheid. De kosten voor het behouden van het certificaat worden in eerste instantie gezamenlijk opgepakt door de Nederlandse PO’s. Dat betekent voor u dat deelname aan het FOS certificaat de komende tijd (en tot nader bericht) geen extra kosten met zich meebrengt. U kunt dus kosteloos deelnemen.

Meerwaarde FOS certificaat

Om het FOS certificaat extra meerwaarde te geven, koppelt de CVO deelname aan het certificaat aan het naleven van de PO beheermaatregelen voor Noorse Kreeft. De PO beheermaatregelen voor Noorse Kreeft houden het volgende in (voor het complete beheerplan, zie de link onderaan deze pagina):
–          het aanvoeren en verhandelen van gemiddeld meer dan 35 stuks per kilogram is verboden
–          max 10% staartjes per aanlanding
Om de naleving van de PO beheermaatregelen door FOS deelnemers zichtbaar te maken, is het belangrijk dat de CVO in staat is om te controleren of er daadwerkelijk aan de maatregelen wordt voldaan. Dit geldt voor zowel leveringen via de afslag als de rechtstreekse leveringen. De komende tijd zal de CVO dit controlesysteem opzetten in samenwerking met de relevante partijen. Zodra het mogelijk is om de naleving op de PO beheermaatregelen onderdeel te maken van het FOS certificaat ontvangen de deelnemers hier nader bericht over. Het niet naleven van deze maatregelen zal vanaf dan gevolgen hebben voor uw deelname aan het FOS certificaat.

Deelname procedure

U kunt deelnemen aan het FOS certificaat door het deelnameformulier te printen, in te vullen en op te sturen naar:
Coöperatieve Visserij Organisatie
t.a.v. deelname FOS Noorse Kreeft
Postbus 64
8300 AB Emmeloord 

Zodra u het deelnameformulier hebt opgestuurd, zal de CVO uw schip op de deelnemerslijst plaatsen welke online zal worden gepubliceerd. Zodra u op de deelnemerslijst staat vermeld, kunt u uw Noorse Kreeft aanlanden onder het FOS certificaat. De CVO zal de visafslagen hier over informeren.

Deelname en dan?

Indien u volledig aangemeld bent en op de deelnemerslijst vermeld staat kunt u uw Noorse Kreeft aanlanden onder het FOS certificaat. Het is uw verantwoordelijkheid geen andere soorten dan Noorse Kreeft onder het FOS certificaat van de CVO aan te landen. Daarnaast is het ook uw verantwoordelijkheid om te communiceren naar de visafslag en uw afnemers dat u uw Noorse kreeft aanlandt onder het FOS label. Indien u het FOS label op uw visbriefjes wilt gebruiken, dan kunt u het FOS label aanvragen bij de CVO.

Condities voor het FOS certificaat

Het FOS certificaat is behaald inclusief een aantal aanbevelingen op het gebied van discards monitoring, het berekenen van de carbon footprint en certificering op het gebied van sociale omstandigheden op de werkvloer. Indien u deelneemt aan het FOS certificaat, kunt u worden benaderd om extra inzet te plegen op één van deze punten. Dit zal nodig zijn voor behoud van het FOS certificaat.

Contact

Voor vragen en opmerkingen kunt u zich richten tot Inger Wilms (iwilms@cvo-visserij.nl, 06-16914257)

Belangrijke documenten:

deelnameformulier FOS Noorse Kreeft
PO Beheerplan Noorse Kreeft (maart 2008)
FOS certificeringsrapport
FOS certificaat Noorse Kreeft
deelnamelijst FOS Noorse Kreeft (27-10-2014)