Nog meer Noordzeevis met MSC duurzaamheidslabel


Visserijorganisaties uit Nederland, Denemarken, Zweden en Duitsland hebben samengewerkt in het traject om diverse visserijsoorten te laten (her)certificeren onder het duurzaamheidslabel van Marine Stewardship Council (MSC). De certificaten zijn vandaag gepubliceerd. Hiermee tonen de visserijen aan dat ze voldoen aan de standaard voor duurzaamheid bepaald door MSC. Nog meer duurzame vis met het herkenbare blauwe MSC-etiket in de schappen dus!

Uitbreiding certificering
Voor de Nederlandse visserij worden de MSC-certificeringen uitgebreid. Zo is niet alleen de Noordzee, maar voor een gedeelte van de vloot ook het Skagerrak onderdeel van het gecertificeerde vangstgebied. Schol en tong in de Noordzee waren al gecertificeerd voor flyshoot met grote mazen, twinrig en outrig. Daar worden nu andere visserijen zoals de boomkor, de flyshoot met kleine mazen en staandwant aan toegevoegd. De hoeveelheid door leden van CVO Visserij aangelande vis die met de uitbreiding in aanmerking komt voor het blauwe MSC logo, neemt met de uitbreidingen sterk toe en dat is goed nieuws voor de consument, die meer keus heeft in de winkel.

Duurzame visserij
De Nederlandse visserij vist op basis van het principe van Maximaal Duurzame Oogst. Vissers houden zich aan de quota, die op basis van wetenschappelijk onderzoek worden vastgesteld. Het MSC label kijkt verder dan dat. In de MSC standaard wordt ook gekeken naar bijvangsten, bodemimpact en de manier waarop de visserij beheerd wordt. De selectie van het MSC label is streng en het is voor de deelnemende visserijen dan ook een bevestiging van de verduurzamingsslag die te danken is aan de inzet van visserijondernemers.

Sector verheugd
Kees van Beveren, voorzitter van het samenwerkingsverband Coöperatieve Visserij Organisatie: “Ik ben verheugd met deze uitbreiding van de erkenning van het duurzame karakter van de verschillende visserijen van onze leden. Het is een ingewikkeld proces geweest en we hebben veel geleerd, maar het resultaat mag er zijn. Wij zetten ons er ook in de komende certificeringsperiode weer vol voor in om ons prachtige product op een goede manier aan de man te brengen. Verduurzaming is een continu proces en we zijn trots op onze vissers”.

Eerste audit MSC – Er is veel bereikt, maar er is nog veel te doen


Het auditteam van MSC Noordzee garnalen kwam op 4 juni 2019  samen om te beoordelen of de visserij op het juiste spoor zit met de gestelde condities vanuit het certificaat. Vanuit de CVO werd de audit begeleid door Daphne de Groot die dossierhouder is van het MSC garnalen certificaat. Het auditteam gaf aan tevreden te zijn met de verschillende vorderingen zoals het opzetten van het IRC-Shrimp platform en de inhaalslag die gemaakt is in data verzameling door de vissers zelf. Op andere factoren liep de visserij enigszins achter, zoals op de transparantie van de controle van het managementplan en de toegang tot gegevens vanuit de overheid. Het officiële rapport wordt binnen twee maanden openbaar gemaakt.

Over het geheel genomen is er behoorlijke vooruitgang geboekt sinds de visserij gecertificeerd is, maar of aan alle voorwaarden zal worden voldaan, is nog niet bekend. Het auditteam dient alle informatie van de visserij in overweging te nemen, alvorens zij tot conclusies komen. Mocht het zo zijn dat de doelen voor enkele condities nog niet zijn behaald dan weet de visserij waar ze het komende jaar op moeten focussen. De tweede audit zal over ongeveer een jaar plaatsvinden.

“De eerste audit is een startpunt voor de visserij. Het is dan ook niet ongebruikelijk dat sommige mijlpalen tijdens een eerste audit nog niet behaald zijn”, zegt Anne Floor van Dalfsen van het MSC Benelux-team. Het is echter belangrijk dat deze zaken zijn opgelost voordat de tweede audit plaatsvindt, anders kan een extra conditie aan het certificaat worden toegevoegd of zou dit de aanleiding kunnen zijn voor tijdelijke schorsing van de visserij uit het MSC-certificaat.”

Aanmelden CVO-MSC certificaat


07-03
Sinds 1 maart is het mogelijk MSC schol en MSC tong aan te landen onder het MSC certificaat voor twinrig, outrig en flyshoot. Indien u wilt deelnemen aan dit certificaat, kunt u in het document  ‘Aanmeldingsprocedure MSC certificaat twinrig, outrig, flyshoot’ nalezen hoe dit werkt. Mocht u naar aanleiding van dit document of één van de bijlagen nog vragen hebben, dan kunt u zich richten tot iwilms@cvo-visserij.nl