CVO-enquête over vaarpatronen goed ingevuld


Onlangs sloot de termijn voor het indienen van de door de CVO opgezette enquête over ontwikkelingen in de kottervisserij met betrekking tot de vaarpatronen. Op dit moment is Noor Visser bezig met het verwerken van de enquête en het analyseren van de uitkomsten.

De enquête is vanuit de CVO (de overkoepeling van Nederlandse PO’s) opgezet om te inventariseren hoe er vanuit de vloot wordt gedacht over de ontwikkelingen wat betreft vaarpatronen. Via de CVO is de enquête aan elke kotter in Nederland en aan de vlagboten verzonden.

Maar liefst 212 enquêtes zijn ingevuld ontvangen door de CVO, dat is een mooi resultaat! Daarnaast zien we dat de enquêtes zeer zorgvuldig zijn ingevuld en dat er uitgebreid is gemotiveerd. We willen de vissers die de tijd ervoor hebben genomen om de enquête in te vullen alvast bedanken. Er wordt op dit moment gewerkt aan het analyseren van de uitkomsten. Nog heel even geduld dus!

Geslaagde garnalentocht geeft uitleg over MSC-keurmerk en visserij


MSC Garnalentocht

MSC Garnalentocht

Op vrijdag 13 april 2018 organiseerde de Marine Stewardship Council (MSC) in samenwerking met de garnalensector een speciale garnalentocht. Deze garnalentocht stond volledig in het teken van het in december behaalde MSC-keurmerk voor garnalen. Aan boord van de garnalenkotter WR 54 stonden diverse organisaties die betrokken waren bij het behalen van het MSC-certificaat de genodigden te woord.

Uitzonderlijke prestatie

Het behalen van het MSC-certificaat is een uitzonderlijke prestatie van de Nederlandse, Duitse en Deense garnalenvloot, die gezamenlijk verantwoordelijk is voor 95% van de garnalenvangst in de Noordzee. De visserij op garnalen is namelijk één van de laatste, grote Europese visserijen waarvoor geen door overheden ingesteld vangstquotum geldt. Om het blauwe MSC-keurmerk te bemachtigen zijn vissers zelf beperkende beheersmaatregelen overeengekomen. MSC-certificering biedt de onafhankelijke bevestiging dat het garnalenbestand gezond is, goed wordt beheerd en dat er minimale invloed is op het overige zeeleven.

De garnalentrek

Om genodigden meer inzicht te geven in het certificeringsproces en de visserij op garnalen organiseerde MSC in samenwerking met de garnalensector afgelopen vrijdag een tocht op een garnalenkotter. De garnalenkotter WR 54 vertrok vanuit Den Oever voor een trip van anderhalf uur waarin de visserij op garnalen binnen het MSC-keurmerk uitvoerig werd uitgelegd. Tijdens de garnalentocht vertelde visser Erik Rotgans over het certificeringsproces. “Het behalen van het MSC-certificaat was niet gemakkelijk. Met de vele garnalenvissers en betrokken partijen zijn we na hard werken op één lijn gekomen en hebben we een gezamenlijk managementplan opgesteld”, aldus Rotgans. In het managementplan staan afspraken om het garnalenbestand gezond te houden en om de minimale invloed op het overige zeeleven te borgen.

Betrokken organisaties

Om het MSC-keurmerk te behalen doorliep de garnalenvisserij een open en transparante beoordelingsprocedure, uitgevoerd door de onafhankelijke partij Acoura Marine Ltd. Ook natuurorganisaties, visserijorganisaties, de garnalenhandel, Wageningen Marine Research en het ministerie van LNV waren intensief betrokken bij het MSC-certificeringsproces. Van elke organisatie was tijdens de garnalentocht een afgevaardigde aanwezig om het gezelschap bij te praten over hun aandeel in het certificeringsproces. Johan Nooitgedagt, vice-voorzitter van de Coöperatieve Visserij Organisatie: “Om MSC-certificering te behalen en te behouden vist de garnalenvloot nu met netten met een grotere maaswijdte, gebruikt ze een extra zeefnet, maken de vissers minder visuren en registreren ze de bijvangst.”

Huidige en aanvullende voorwaarden

Om het MSC-certificaat te kunnen behouden, moeten de garnalenvissers uit de verschillende lidstaten ook in de toekomst aan de huidige en aanvullende voorwaarden van het gezamenlijk overeengekomen managementplan voldoen. “De natuurorganisaties blijven betrokken nu het label inhoud moet krijgen door het uitvoeren van soms toch wel ingrijpende maatregelen. De intensieve samenwerking tussen de natuurbeschermers en de visserij werpt zijn vruchten af waarvan de natuur profiteert, en daarmee ook de visserij”, aldus Barbara Schoute van Natuurmonumenten.

Vloot-enquête over ontwikkelingen in de visserij


Waarom een enquête houden op de vloot? Van oudsher maakt men in de Nederlandse kottervisserij korte visreizen – weekreizen van maandag tot vrijdag of zaterdag. Het jaar sloot meestal af met ongeveer veertig visreizen. De laatste jaren komen echter langere visreizen in zwang, zoals tiendaagse reizen in tweewekelijkse cycli. Ook het werken met een aflosbemanning, waardoor de kotter continue kan varen en vissen, is in opkomst. Dit leidt in de sector tot discussie. De CVO, het samenwerkingsverband van de PO’s, wil inzicht krijgen over hoe er over deze ontwikkelingen gedacht wordt.

Papieren enquête

Daarom legt de CVO u met een ‘papieren’ enquête een twintigtal vragen voor. Wat is uw mening en oordeel over de diverse vraagstukken? Dit is uw kans om daar antwoord op te geven. De enquête is van toepassing voor alle vormen van de kottervisserij (dus ook voor garnalenvissers). Wanneer iemand niet op tijd meedoet, is de mening voor dit onderwerp ‘verloren’.

Nederlandse vissers en vlagkotters

Nederlandse visserijondernemingen en ondernemingen met vlagkotters ontvangen de vragenlijst deze week per post. U kunt de ingevulde vragenlijst per post retourneren aan het secretariaat van de CVO. De CVO stelt uw medewerking bijzonder op prijs.

Garnalensector krijgt MSC-keurmerk voor duurzame visserij


Overhandiging MSC - webOp dinsdag 12 december kreeg de Duitse, Deense en Nederlandse garnalensector het MSC-keurmerk uitgereikt. Dit gebeurde tijdens de Landbouw- en Visserijraad in Brussel in aanwezigheid van de Marine Stewardship Council en de visserijministers van de desbetreffende landen. Namens Nederland ontving Kees van Beveren, voorzitter van de Coöperatieve Visserij Organisatie, het MSC-keurmerk. “Wij zijn ontzettend trots dat de visserij op de Noordzeegarnaal nu ook wordt bestempeld met het duurzame MSC-keurmerk”, vertelde Van Beveren namens de Nederlandse garnalenvissers tijdens de bijeenkomst. 

Beheerplan

De garnalensector uit Duitsland, Denemarken en Nederland heeft er alles aan gedaan om het MSC-keurmerk te behalen. Dat is een uitzonderlijke prestatie voor één van de laatste, grote Europese visserijen waarvoor geen door overheden ingesteld vangstquotum geldt. Om het blauwe MSC-keurmerk te bemachtigen zijn vissers zelf beperkende maatregelen overeengekomen. Zo schakelden ze de Universiteit van Hamburg en de Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee (ICES) in voor de ontwikkeling van het beheerplan en werd een Productie- en Afzetplan (PAP) gerealiseerd, waarin de garnalenvangsten nauwkeurig worden geregistreerd. “De garnalenvissers uit de drie Waddenzeelanden hebben de afgelopen decennia hard gewerkt om aan de hoge eisen van het MSC-keurmerk te voldoen. De uitreiking van het MSC-keurmerk is een kroon op hun werk en laat ook aan de consument zien dat de garnalen duurzaam zijn gevangen”, licht Van Beveren toe.

95% van de garnalenvangst

De garnalenvloot uit Duitsland, Denemarken en Nederland die onder het keurmerk van MSC mag vissen omvat 440 kotters. Deze garnalenkotters uit drie landen vangen jaarlijks ongeveer 30.000 ton garnalen, ruim 95% van de totale garnalenvangst in de Noordzee. “Het is een kunststukje om met zoveel garnalenvissers één gezamenlijk managementplan op te stellen. Maar het is gelukt, ondanks alle tegenstellingen in de sector. Daarmee laten we zien hoe garnalenvissers middenin de samenleving staan”, zegt Simon Koornstra, garnalenvisser van de HA4 uit Harlingen.

MSC-keurmerk

De Marine Stewardship Council (MSC) is een onafhankelijke organisatie die een internationaal erkend milieukenmerk en certificeringsprogramma heeft ontwikkeld voor duurzame wildvangstvisserijen. Om het MSC-keurmerk te krijgen doorliep de garnalenvisserij een open en transparante beoordelingsprocedure die werd uitgevoerd door de onafhankelijke partij Acoura Marine Ltd. Ook een coalitie van acht natuurorganisaties, waaronder het Wereld Natuur Fonds, Stichting De Noordzee, de Waddenvereniging en Natuurmonumenten, was intensief betrokken bij het MSC-certificeringsproces. Zij hebben kennis aangedragen en input geleverd op de beoordeling van Acoura Marine Ltd. “Visserij en natuurbeschermers hebben deze belangrijke MSC-certificering samen bereikt. Het traject was soms moeilijk, maar altijd constructief. En de bijdrage van de Nederlandse visserij is cruciaal geweest voor dit mooie resultaat. Nu moeten de garnalenvissers laten zien dat zij hun bijvangst verminderen en kwetsbare gebieden minder belasten. Wij hebben er alle vertrouwen in dat natuur en visserij hiervan gaan profiteren”, Zegt Aafke Brader, Noordzee-expert van het Wereld Natuur Fonds Nederland.

Toekomst

MSC-certificering is de erkenning voor een duurzame garnalenvisserij. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst moeten de garnalenvissers aan de huidige en aanvullende voorwaarden voldoen. Het inlossen daarvan wordt jaarlijks gecontroleerd. Zo is er een intensieve, grensoverschrijdende samenwerking opgezet tussen de garnalenvissers uit Duitsland, Denemarken en Nederland voor het meten van de effecten op het overige zeeleven. “De certificering van de garnalenvisserij laat zien dat het MSC-programma werkt: de vissers hebben hun krachten gebundeld en alles in gang gezet om de natuurimpact van de garnalenvisserij wetenschappelijk te begrijpen en te minimaliseren, om zo het MSC-keurmerk te verkrijgen”, vertelt Hans Nieuwenhuis, programmadirecteur van MSC Benelux. “Het gaat om ingrijpende maatregelen, die nu al in de praktijk worden gebracht. Ik neem mijn pet af voor allen die zich voor dit doel hebben verenigd. Dat geldt overigens ook voor de constructieve betrokkenheid van de natuurorganisaties”, aldus Nieuwenhuis. Belangrijke documenten:  CVO: Managementplan Bijbehorende bijlage bij het Managementplan: Sanctie annex Bijbehorende bijlage bij het Managementplan: NGO-akkoord Managementplan samenvatting Deelnemende schepen ACOURA: Het officiële eindrapport (engels)

Uitreiking MSC-certificaat voor garnalen


msc-garnalenDankzij een intensieve samenwerking tussen de garnalenvissers uit Duitsland, Denemarken en Nederland, wordt op dinsdag 12 december eind van de middag het MSC-certificaat uitgereikt aan de Duitse, Deense en Nederlandse garnalensector. Namens Nederland neemt Kees van Beveren, voorzitter van de Coöperatieve Visserijorganisatie (CVO), het certificaat in ontvangst.

Visserijministers

De visserijministers uit Denemarken, Duitsland en Nederland: Karen Ellemann, Christian Schmidt en Carola Schouten, zullen bij deze officiële erkenning van hun duurzame en verantwoorde vissersvloot aanwezig zijn.

Overhandiging

Camiel Derichs, Europees Directeur MSC, zal de certificaten overhandigen aan de vertegenwoordigers van German Brown Shrimp Steering Group GbR, Danish Fishermen Producer Organisation en Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO).

MSC-standaard

Met de certificering zijn de garnalenvissers door Acoura Marine Ltd. onafhankelijk getoetst aan de MSC-standaard om te voldoen aan drie eisen: een gezond garnalenbestand, een garnalenbestand dat goed wordt beheerd en een minimale invloed op het overige zeeleven. Een coalitie van acht natuurorganisaties, waaronder het Wereld Natuur Fonds, Stichting de Noordzee, de Waddenvereniging en Natuurmonumenten, was intensief betrokken bij het certificeringsproces.

Visserij op Hollandse garnalen aanbevolen voor MSC-certificering


Op 18 juli 2017 is het definitieve beoordelingsrapport van het MSC certificeringsproces voor de Deense, Duitse en Nederlandse visserij op Hollandse garnalen (Crangon crangon) op de MSC website (www.msc.org) gepubliceerd. In dit rapport wordt de Marine Stewardship Council (MSC) aanbevolen om deze visserij met het MSC label te certificeren.

Voor meer informatie ga naar www.garnalenvisserij.com.

Visserij op Hollandse garnalen aanbevolen voor MSC-certificering


Op dinsdag 18 juli 2017 is het definitieve beoordelingsrapport van het MSC certificeringsproces voor de Deense, Duitse en Nederlandse visserij op Hollandse garnalen (Crangon crangon) op de MSC website (www.msc.org) gepubliceerd. In dit rapport wordt de Marine Stewardship Council (MSC) aanbevolen om deze visserij met het MSC label te certificeren. Dit is een opmerkelijke prestatie en is mede mogelijk geworden door de samenwerking die de drie landen zijn aangegaan.

Tien jaar geleden besloot de Nederlandse garnalenvisserij een MSC certificeringsproces te starten. Twee jaar later volgden de Duitse garnalenvissers dit initiatief. Deze individuele pogingen liepen echter op niets uit. In 2015 – na wetenschappelijk advies van het Europese wetenschapsorgaan ‘International Council for the Exploration of the Sea’ – besloten de Deense, Duitse en Nederlandse garnalenvissers om een gezamenlijk MSC certificeringsproces te starten. Dit besluit zorgde voor een aantal uitdagingen; het combineren van verschillende nationale wet- en regelgevingen tot een gezamenlijk managementplan was een van deze uitdagingen. Op 1 januari 2016 werd het gezamenlijke managementplan operationeel. Zo’n 400 vissers volgen allen vrijwillig één gemeenschappelijk beleid met onder andere vangstregels, technische maatregelen en een onafhankelijk controlesysteem.

De positieve aanbeveling in het beoordelingsrapport was een van de eerste hordes die de garnalenvisserij moest nemen. Er zullen er echter meer volgen. Na de daadwerkelijke toekenning van het MSC certificaat zullen de zogenaamde ‘condities’, oftewel huiswerkopdrachten, door de garnalenvisserij moeten worden

ingevuld. Hierin zoekt de visserij de samenwerking op met de belanghebbenden. Een project groep met onafhankelijk project management zal er op toezien dat discussies, interpretaties en aanpassingen van het managementplan constructief verlopen en in overeenstemming zijn met de uitdagingen van de visserij als ook met de criteria van MSC.

Door het MSC certificeringsproces is de visserij op Hollandse garnalen veranderd van een voornamelijk ongereguleerde naar een gecontroleerde en goed beheerde visserij. Tot op heden is ~90% van de op garnalen vissende vloot betrokken bij dit MSC certificeringsproces. Een van de resterende doelen van dit proces is om de overige vissers van de deelnemende landen, alsmede de vissers uit België en Frankrijk bij de certificering te betrekken waardoor een toekomstperspectief van een duurzame Europese garnalenvisserij onder één overkoepelend managementplan ontstaat.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Durk van Tuinen (Coöperatieve Visserij Organisatie) via secretariaat@cvo-visserij.nl of via 0527 698 151.

MSC-garnalen: ETP-registratie voor 30/6 inleveren


Voor het verkrijgen van een MSC-certificaat is het belangrijk dat beschermde en bedreigde diersoorten die gevangen worden in kaart worden gebracht. Daarom moeten alle garnalenvissers de ETP-soorten registreren die ze in hun netten tegenkomen.

Indien vissers een onbekende soort vangen, kunnen zij de ETP-determinatiegids gebruiken om te bepalen welke soort zij hebben gevangen – denk aan rivierprikken, zeeprikken en finten. U kunt hiervoor ook de digitale versie uitdraaien en invullen. Voor het bijhouden van de registratie heeft CVO een blok registratieformulieren met doordrukvellen laten maken. Exemplaren zijn aan te vragen via onderstaande contactgegevens.

Klik hier voor het registratieformulier als Excel bestand

Klik hier voor de determinatiegids als PDF

Informatie verzamelen is belangrijk

Het is belangrijk dat ETP registratie plaatsvindt, aangezien voor het verkrijgen en behouden van MSC in kaart gebracht moet worden welke soorten waar gevangen worden en hoeveel exemplaren er van een soort gevangen worden. Ook is het verzamelen van deze informatie belangrijk voor de onderbouwing van waarnemingen van vissers (bijvoorbeeld dat er weinig / veel van een soort vis gevangen wordt in een bepaalde periode en/of op een bepaalde locatie). Mogelijk kan deze informatie gebruikt worden om aan te tonen dat het minder slecht gaat met bepaalde soorten dan gedacht.

Graag volledig zijn

Sinds de implementatie van de ETP-registratie komt het geregeld voor dat CVO een lijst ontvangt met ontbrekende gegevens (zoals schipnaam, datum, positie en/of lengte van de soort). Dit is zeer belangrijk voor de rapportage, daarom verzoekt CVO met klem om de formulieren volledig in te vullen.

Voor 30 juni 2017 inleveren

De uiterlijke datum van het inleveren van het eerstvolgende ETP registratie formulier is 30 juni 2017. Lever de formulieren in bij uw PO of bij Paulien Prent. Het is belangrijk dat ook lege formulieren worden ingeleverd. Plaats dan bij opmerking: geen ETP-soort gezien.

Meer informatie

Voor meer informatie over de MSC certificering garnalen neemt u contact op met Wouter van Broekhoven, tel. +31 (0) 6-46756702 of per e-mail: wvanbroekhoven@visned.nl

Vierde audit MSC twinrig, outrig en flyshoot certificaat


Op maandag 9 januari 2017 vindt de vierde audit van het MSC twinrig, outrig en flyshoot certificaat plaats.

Via Skype zal er gesproken worden over de voortgang van het certificaat en over de vorderingen die de CVO gemaakt heeft met betrekking tot het invullen van de condities voor sterrog. Deze vierde audit is de laatste jaarlijkse audit van het MSC certificeringsproces.

Na deze audit zal CVO opgaan voor hercertificering om het MSC-certificaat te behouden. Samen met de doorstart van de certificering voor de staandwant visserij wordt deze hercertificering van twinrig, outrig en flyshoot onderdeel van de Noordzee-brede ‘Joint MSC assessment’. In deze ‘joint assessment’ zullen Nederland (CVO), Denemarken (DFPO), Duitsland (EZG) en Zweden (SFPO) de handen ineenslaan om zoveel mogelijk vissoorten een MSC-certificaat te laten behalen.

Voor meer informatie over de MSC certificering garnalen neemt u contact op met Wouter van Broekhoven, tel. +31 (0) 6-46756702 of per e-mail: wvanbroekhoven@visned.nl

MSC Assessment verschaft duidelijkheid over uitdagingen voor de pulsvisserij


Emmeloord/Den Haag, 10 November 2016

Op 10 november heeft Acoura Marine het publieke MSC conceptbeoordelingsrapport* van de pulsvisserij** op tong en schol gepubliceerd. De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) deelt dit conceptrapport met alle geïnteresseerden, met het doel het begrip van de pulsvisserij te verbeteren door middel van een open discussie en duidelijke, onafhankelijk geverifieerde feiten.

De MSC visserij standaard is gebaseerd op drie principes, gericht op: 1) gezonde doelbestanden, 2) minimale impact op het ecosysteem en 3) effectief visserijbeheer. Om MSC te kunnen behalen moet elk principe, gemiddeld, minstens 80 punten uit 100 scoren. Uit het concept rapport blijkt dat de pulsvisserij op principe 1 en 3 deze scores heeft gehaald, maar met 77 punten op principe 2 nog tekort komt. Als gevolg hiervan beveelt de certificeerder aan de pulsvisserij niet te certificeren.

Naast onvoldoende kennis over de impact van de pulsvisserij op ecosystemen, benadrukt het rapport ook de uitdagingen voor de pulsvisserij op het gebied van de permanente beleidskaders in het GVB, en de controle en handhaving. CVO en de Nederlandse overheid zijn al bezig deze punten op te lossen.

Ecosysteemeffecten

Acoura Marine constateert dat de fysieke bodemimpact van de pulsvisserij lager is dan van de conventionele boomkorvisserij. Tevens constateert Acoura in het conceptrapport dat de pulsvisserij minder brandstof gebruikt. Over de effecten van elektrische pulsen op het ecosysteem is echter geoordeeld dat de kennis van de effecten op het bodemleven nog niet toereikend is om met zekerheid te kunnen zeggen dat de pulsvisserij geen significante effecten heeft. Wel wordt opgemerkt dat op basis van tot nog toe beschikbare onderzoeksresultaten geen significante effecten worden verwacht. Naast aanvullend onderzoek wordt een langere tijdserie van de verspreiding van de visserij noodzakelijk geacht. Beide punten zijn terug te voeren op de korte periode waarin de pulsvisserij bestaat. CVO stelt dat nieuwe visserijtechnieken in beleidsprocessen tegenwoordig veel te bewijzen hebben vanwege de toegenomen maatschappelijke aandacht. Hierdoor stelt CVO dan ook dat de introductie van een nieuwe tuig nu een grotere uitdaging is dan enkele decennia geleden.

Middels een onderzoeksprogramma en vangstregistratie denken de sector en de overheid doelgericht de kennisleemtes te kunnen opvullen. Het vierjarig onderzoeksprogramma naar de pulsvisserij van Wageningen Marine Research (voorheen IMARES), gestart begin 2016, onderzoekt het effect van elektrische pulsen op een brede groep organismen, op het functioneren van het bodemecosysteem (korte en lange termijn), op de visbestanden en op bijvangst. De resultaten van dit onderzoek worden vervolgens samengebracht tot een overkoepelende beoordeling van de impact van de puls visserij op het Noordzee-ecosysteem als geheel. De verwachting is dat deze resultaten bekend zullen worden in 2019. Daarnaast wordt een steeds gedetailleerder beeld van visserijverspreiding, aanlandingen, en van interacties met “Endangered, Threatened or Protected” (ETP) soorten opgebouwd.

Controle & handhaving

De MSC-assessment wijst op de noodzaak om een duidelijk handhavingsprotocol vast te stellen, hetgeen nog niet het geval was ten tijde van de assessment.  Sindsdien hebben de autoriteiten nieuwe vereisten gecodificeerd om dit punt aan te pakken. Deze vereisten zijn overeengekomen tussen het Ministerie, de NVWA, de visserijsector en de leveranciers en ze zullen zo spoedig mogelijk worden geïmplementeerd. Daarnaast is ook besloten om onafhankelijke NEN-certificering van het complete pulstuig aan te vragen, waardoor ook voor de toekomst onomstotelijk vast ligt waar pulstuigen (modules en conductors) aan moeten voldoen. Dit stelt de NVWA in staat om te verifiëren dat de voltages tijdens het vissen correct worden toegepast, en in overeenstemming zijn met de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Permanente toestemming pulsvisserij

De wettelijke status van alle visserijen met elektriciteit is nog niet definitief vastgesteld in het Europees Gemeenschappelijke Visserijbeleid (GVB). Op basis van het bestaande onderzoek, heeft de Europese Commissie reeds bij de Raad en het Europees Parlement voorgesteld dat deze vangstmethode officieel en definitief moet worden toegestaan. Echter, een definitief besluit, waarbij  alle relevante Europese instellingen betrokken zijn, moet nog steeds worden genomen. Duidelijkheid over de status in het GVB zal niet alleen de vissers zekerheid bieden, het is ook nodig voor een positief resultaat in een MSC beoordeling.

Quotes

  • Voorzitter CVO: “Voor het MSC assessment van de innovatieve pulsvisserij moeten nog meer gegevens worden verzameld en ook de regulering is nog niet volledig uitgekristalliseerd. Dat is in hoofdlijn de uitkomst van het eerste MSC-puls-traject. Omdat de pulsvisserij een nieuwe techniek is, is dat begrijpelijk. Het onderzoeksprogramma wordt, nu de juiste kennisvragen en beheersvraagstukken bekend zijn, voortvarend voorgezet. We zien een volgende beoordeling voor het MSC-certificaat daarom met vertrouwen tegemoet.”
  • MSC: “MSC waardeert het besluit van CVO om de feiten voor zichzelf te laten spreken, ook nu in dit geval de concept beoordeling geen aanbeveling tot certificering heeft opgeleverd. Een beoordeling tegen de MSC Visserij Standard levert een duidelijke, onafhankelijke analyse van de duurzaamheid van de visserij. We verwelkomen de toewijding van de visserij om de vraagstukken uit deze beoordeling  aan te pakken. Zodra dit is afgerond, roepen we hen op de MSC beoordeling opnieuw te ondergaan, om zo de duurzaamheid van de visserij te verifiëren tegen onze wereldwijd erkende duurzaamheidsstandaard.”

*Conceptbeoordelingsrapport

Het nu gepubliceerde rapport betreft formeel gezien een concept. Bij voortzetting van de certificeringsprocedure zou er in geval van een aanbeveling voor certificering nu een publieke commentaarronde plaatsvinden, waarna het concept in een definitieve rapportage wordt omgezet. Het betekent dat op het huidige concept rapport nog geen input is geleverd door MSC of door stakeholders.

**Pulsvisserij

Pulsvisserij is een innovatieve techniek met de zogeheten pulskor, waarbij met korte elektrische stootjes de platvis wordt gestimuleerd zich uit de bodem op te richten waarna deze vrij eenvoudig gevangen kan worden. Het conventionele boomkortuig gebruikt hiervoor zogenaamde wekkerkettingen.  Zie ook www.pulsefishing.eu.

Contactpersoon

Kees van Beveren, voorzitter CVO

Email: cvanbeveren@zeelandnet.nl

Tel: 06-50419141

—————————————————————————————————————————

MSC Assessment clarifies sustainability challenges for pulse trawl fisheries 

Emmeloord/The Hague, 10 November 2016

Today Acoura Marine publishes the MSC public comment draft report (PCDR)* for the Netherlands sole and plaice pulse fishery**. The Cooperative Fisheries Organisation of the Netherlands (CVO) is sharing this draft report with all stakeholders, in order to improve understanding of pulse fishing through open discussion and clear, independently evaluated facts.

The MSC Fisheries Standard is based on three principles, focused on: 1) Healthy target stocks; 2) Minimum ecosystem impacts; and 3) Effective fishery management. In order to obtain MSC certification, every principle must score, on average, a minimum of 80 points out of 100. The draft report indicates that the fishery meets the requirements, on average, for principles 1 and 3. However, the fishery falls short on meeting principle 2, with an average score of 77 points. The fishery is therefore not recommended for certification.

In addition to limitations in understanding the impacts of the pulse fishery on ecosystems, the report highlights challenges in the policy framework of the European Common Fisheries Policy (CFP), and on control and enforcement. The CVO, and the Dutch government, are already working to address these issues.

Ecosystem impacts

Acoura Marine observed that the physical impacts of pulse fishing on the seabed are lower than those of conventional beam trawl fishing. Their draft report also highlights that the pulse fishery consumes less fuel. However, the draft assessment concludes that there is currently insufficient knowledge of the impacts of electric pulses on seabed ecosystems to state with certainty that pulse fishing does not have any significant impacts. The report notes that, while the evidence available to date does not indicate significant impacts, additional research, and a longer time series of data, are deemed necessary. These challenges are related to the fact that pulse fishing is a new technique and has been operational only for a short time. CVO says that, in policy development, new fishery methods are being closely scrutinized these days due to increased societal attention. They claim this makes the introduction of a new gear now more challenging than several decades ago.

The knowledge gaps highlighted in the assessment are already being addressed by new research and catch records. For example, a four-year research programme into the pulse fishery by Wageningen Marine Research (formerly known as IMARES) started in early 2016 and is studying the effects of electric pulses on a wide group of organisms, on the functioning of the seabed ecosystem in the long and short term, on fishery stocks, and on the bycatch. The results of this research will be brought together into an umbrella assessment of the impact of pulse fishery on the North Sea ecosystem as a whole. The results are expected to be published in 2019. At the same time, an increasingly detailed picture of the fishery distribution, landings and interactions with “Endangered, Threatened or Protected” (ETP) species is being built up.

Control & enforcement

The MSC assessment points to the need to adopt a clear enforcement protocol, which had not been completed at the time of the assessment. The fishery’s management authorities have since codified new requirements to address this issue. These requirements have been agreed by the Ministry, Control and Enforcement agency, industry and suppliers and will be implemented as soon as possible. In addition, they decided to obtain an independent NEN-certification for pulse, securing the future requirements with which all pulse vessels (modules and conductors) must comply. This allows the Control & Enforcement agency to verify whether the voltages used during fishing have been correctly implemented, and that they are applied in accordance with the most recent scientific insights.

Permanent permission for pulse fishery

The statutory status of all electric fishing in the CFP is yet to be adopted on a permanent basis. On the basis of the existing research, the European Commission has proposed to the Council and the European Parliament that this fishing method should be permitted formally and definitively. A final decision, involving all relevant EU institutions, is still to be made.  Clarity on the status in the CFP will provide certainty for the fishermen, but is also required for a positive result in an MSC assessment.

Quotes

  • Chairman of CVO: “In order to fulfil the MSC assessment of the innovative pulse fisheries, more data need to be collected, and the regulatory framework needs to be finalised. This is understandable because the pulse fishing gear is a novel technique. Now that the evidence and management needs have been confirmed, the research programme is continued full steam. We look forward confidently to a new MSC assessment in future.”
  • MSC: “The MSC appreciates the decision of the fishery to let the facts speak for themselves, even though in this case the overall draft assessment did not lead to a recommendation for certification. Assessment to the MSC Fisheries Standard provides a clear, independent analysis of the sustainability of a fishery. -.We welcome the commitment shown by the fishery to tackle the issues raised in this assessment. Once these have been addressed, we encourage them to renter MSC assessment to verify sustainability to globally recognised base practice.” (Hans Nieuwenhuis, Program Director MSC Benelux)

 

*Public Comment Draft Report

Formally speaking, the report published today is a draft. During the continuation of the certification procedure, if there had been a recommendation for certification, there would now be a public comment round, following which the draft would become a final report. It means that the current draft report has not been scrutinized yet by the MSC, nor by stakeholders.

**Pulse fishery

Pulse fishery is an innovative method with a so-called pulse trawl, where brief electric pulses are used to encourage flatfish to leave the seabed following which they can be caught relatively easily. The conventional beam trawl gear uses so-called tickler chains to achieve the same result.  See also www.pulsefishing.eu