Vierde audit MSC twinrig, outrig en flyshoot certificaat


Op maandag 9 januari 2017 vindt de vierde audit van het MSC twinrig, outrig en flyshoot certificaat plaats.

Via Skype zal er gesproken worden over de voortgang van het certificaat en over de vorderingen die de CVO gemaakt heeft met betrekking tot het invullen van de condities voor sterrog. Deze vierde audit is de laatste jaarlijkse audit van het MSC certificeringsproces.

Na deze audit zal CVO opgaan voor hercertificering om het MSC-certificaat te behouden. Samen met de doorstart van de certificering voor de staandwant visserij wordt deze hercertificering van twinrig, outrig en flyshoot onderdeel van de Noordzee-brede ‘Joint MSC assessment’. In deze ‘joint assessment’ zullen Nederland (CVO), Denemarken (DFPO), Duitsland (EZG) en Zweden (SFPO) de handen ineenslaan om zoveel mogelijk vissoorten een MSC-certificaat te laten behalen.

Voor meer informatie over de MSC certificering garnalen neemt u contact op met Wouter van Broekhoven, tel. +31 (0) 6-46756702 of per e-mail: wvanbroekhoven@visned.nl

Informatiebijeenkomst aanlandplicht Den Helder


4-12

Per 1 januari 2016 wordt de aanlandplicht voor de Nederlandse demersale visserij stapsgewijs ingevoerd. Om u als kottervisser te informeren over deze aanlandplicht en de bijbehorende gevolgen voor uw visserijbedrijf heeft de Coöperatieve Visserij Organisatie het initiatief genomen om een drietal informatiebijeenkomsten te houden. Deze informatiebijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken.

Op vrijdag 4 december 2015 vindt deze informatiebijeenkomst plaats op Den Helder (Visafslag Hollands Noorden, Het Nieuwe Diep 27b). Het programma duurt van 15:00 tot 17:00 uur. De inloop is vanaf 14:30 uur. Meer informatie vindt u hier.

Informatiebijeenkomst aanlandplicht Urk


28-11

Per 1 januari 2016 wordt de aanlandplicht voor de Nederlandse demersale visserij stapsgewijs ingevoerd. Om u als kottervisser te informeren over deze aanlandplicht en de bijbehorende gevolgen voor uw visserijbedrijf heeft de Coöperatieve Visserij Organisatie het initiatief genomen om een drietal informatiebijeenkomsten te houden. Deze informatiebijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken.

Op zaterdag 28 november 2015 vindt deze informatiebijeenkomst plaats op Urk (Visveiling Urk, Westwal 2). Het programma duurt van 10:00 tot 12:00 uur, de inloop is vanaf 09:30 uur. Meer informatie vindt u hier.

Informatiebijeenkomst aanlandplicht Stellendam


27-11

Per 1 januari 2016 wordt de aanlandplicht voor de Nederlandse demersale visserij stapsgewijs ingevoerd. Om u als kottervisser te informeren over deze aanlandplicht en de bijbehorende gevolgen voor uw visserijbedrijf heeft de Coöperatieve Visserij Organisatie het initiatief genomen om een drietal informatiebijeenkomsten te houden. Deze informatiebijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken.

Op vrijdag 27 november 2015 vindt deze informatiebijeenkomst plaats in Stellendam (UFA, Meester Snijderweg 5). Het programma duurt van 15:00-17:00. Inloop vanaf 14:30. Meer informatie vindt u hier.

CVO vergadering bestuur/leden


12-11

Op donderdag 12 november 2015 vindt er een bestuurs- en ledenvergadering van de CVO plaats.
Locatie: Emmeloord
Tijd: 11.00 uur tot ca. 14.00 uur

CVO vergadering bestuur/leden


8-10

Op donderdag 8 oktober 2015 vindt er een bestuurs- en ledenvergadering van de CVO plaats.
Locatie: IJmuiden
Tijd: 11.00 uur tot ca. 14.00 uur

CVO vergadering bestuur/leden


16-9

Op woensdag 16 september 2015 vindt er een bestuurs- en ledenvergadering van de CVO plaats.
Locatie: IJmuiden
Tijd: 11.00 uur tot ca. 14.00 uur

Overleg vervolg aanlandplichtprojecten


5-9

Vanaf 15 september 2015 zal door het Ministerie van Economische Zaken een subsidieregeling worden opengesteld in het kader van de aanlandplicht vanuit het nieuwe visserijfonds, het EFMZV. Als visserijorganisaties zouden wij graag wederom gebruik willen maken van deze regeling zodat kansrijke projecten uit het huidige programma voortgezet kunnen worden en nieuwe kansrijke voorstellen kunnen worden toegevoegd. Om te komen tot deze (nieuwe) projecten en de tweede fase van het programma in het kader van de aanlandplicht hebben wij als Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) op 28 mei een brainstormsessie georganiseerd op het kantoor van de Nederlandse Vissersbond in Emmeloord. Op zaterdag 5 september vindt het vervolg hier van plaats in Ridderkerk.

Datum: Zaterdag 5 september 2015
Start- en eindtijd: 10:00 tot 12:30 uur
Locatie: Van der Valk hotel Ridderkerk, Krommeweg 1

Voor aanmelding en/of eventuele vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de CVO (tel. 0527-698151 / mail: secretariaat@cvo-visserij.nl).

CVO vergadering bestuur/leden


8-7

Op woensdag 8 juli 2015 vindt er een bestuurs- en ledenvergadering van de CVO plaats.
Locatie: Emmeloord
Tijd: 11.00 uur tot ca. 14.00 uur

Site-visit MSC puls


29-6

Van maandag 29-6 tot en met vrijdag 3-7 vindt de site-visit plaats voor het MSC traject voor de pulsvisserij