Informatiebijeenkomst aanlandplicht Stellendam

Per 1 januari 2016 wordt de aanlandplicht voor de Nederlandse demersale visserij stapsgewijs ingevoerd. Om u als kottervisser te informeren over deze aanlandplicht en de bijbehorende gevolgen voor uw visserijbedrijf heeft de Coöperatieve Visserij Organisatie het initiatief genomen om een drietal informatiebijeenkomsten te houden. Deze informatiebijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken.

Op vrijdag 27 november 2015 vindt deze informatiebijeenkomst plaats in Stellendam (UFA, Meester Snijderweg 5). Het programma duurt van 15:00-17:00. Inloop vanaf 14:30. Meer informatie vindt u hier.