Hoorzitting bezwaarprocedure MSC twinrig, outrig, flyshoot

De hoorzitting  bezwaarprocedure MSC twinrig, outrig, flyshoot vindt plaats op 15/16 oktober 2012 in de buurt van Schiphol.